Friday, August 31, 2012

Poppyseed and Walnut Rolls / Makový a Orechový Rožok


Along with the poppyseed and walnut rolls goes a third variation that is the cocoa roll. The procedure is the same. For the filling mix cocoa powder with powdered sugar. Adjust ratio and amount of the filling  according to your own ideas about a chocolate snail.
...................................................
K makovému a orechovému rožku patrí ešte tretia variácia a tou je kakaový rožok. Postup je rovnaký. Náplňou je kakao zmiešané s práškovým cukrom. Pomer a množstvo si upravte podľa vlastnej predstavy o čokoládovom slimákovi.
Poppyseed and Walnut Rolls

For Poppyseed Filling:
150 g poppyseed, grounded
120 g caster sugar
20 g vanilla sugar

For Walnut Filling:
150 g walnuts, grounded
100 g caster sugar
20 g vanilla sugar

basic recipe leavened dough, divided (recipe)
flour to dust
neutral oil to brush and drizzle
1 egg, beaten

Make a batch of a basic leavened dough. After it has risen, divided into two halves.
Dust your working space and top of the dough with some flour. Roll out circle, using a rolling pin.
Brush dough with oil, lay an even layer of the filling and drizzle more oil on the top. Leave about 3 cm edge free of filling around the dough. Close the edge on two sides and roll from the top towards you.
Transfer seam side down to baking pan line with baking paper. Let it rise for about 30 minutes.
Repeat with the second filling and a second half of dough.
Preheat oven to 220˚C.
Brush rolls with egg wash, shortly before put to oven.
Bake for about 15 minutes, or until golden brown.
Let it cool completely before cutting.

Makes two 36 cm long rolls.

.........................................................

Makový a Orechový Rožok

Maková Náplň:
150 g maku, mletý
120 g kryštálového cukru
20 g vanilkového cukru

Orechová Náplň:
150 g orechov, mletých
100 g kryštalového cukru
20 g vanilkového cukru

základný recept kysnutého cesta, rezdelené na polovicu (recept)
múka na pomúčenie
neutrálny olej na vymastenie a pokvapkanie
vajce na potretie, vyšľahané


Urobte dávku základného kysnutého cesta. Potom čo vykysne, rozdeľte ho na dve časti.
Pomúčte si pracovnú dosku a cesto múkou. Vyvaľkajte kruh.
Cesto potrite olejom, naplnite rovnomernou vrstou náplne a pokvapkajte olejom. Nechajte asi 3 cm okraj bez náplne. Ohnite okraj na dvoch bočných stranách a začnite rolovať zhora smerom k Vám.
Preložte spojom nadol na plech s papierom na pečenie. Nechajte podkysnúť 30 minút.
Zopakujte s druhou náplňou a polovicou cesta.
Predhrejte rúru na 220˚C.
Krátko predtým, než dáte rožky do rúry, potrite ich vyšľahaným vajcom.
Pečte 15 minút, alebo dozlatista.
Nechajte pred krájaním úplne vychladnúť. 

Dva 36 cm dlhé rožky.No comments: