Friday, December 28, 2012

Mulled Wine / Varené Víno


Happy New Year! 
Let 13 be our lucky number!
Cheers, friends!
..........................................................................
Všetko najlepšie v novom roku! 
Nech je 13 našim šťastným číslom!
Na zdravie, priatelia!


Mulled Wine

bottle (0.75 l) of good red wine
1 apple, sliced ​​into 8 parts, cored
1 tangerine, divided into wedges, get rid of the white parts of a skin
2 tablespoons granulated sugar
4 star anise
2 sticks cinnamon
25 cloves


Put everything - wine, fruits and spices - into the pot and allow it to heat up. Take off the heat just before the wine begins to boile. Stir, let the wine infuse for a minute and serve.
Could be stored in the refrigerator. Preheat before serving.

Makes 4 servings.

..........................................................................

Varené Víno

fľaša (0,75 l) dobrého červeného vína
1 jablko, rozkrojené na 8 častí, odjadrené
1 mandarinka, rozdelená na mesiačiky, zbavená bielych častí šupky
2 lyžice kryštalového cukru
4 hviezdice badyánu
2 drievka škorice
25 klinčekov


Dajte všetko víno, ovocie a korenie do hrnca a nechajte zohrievať. Prívod tepla odstavte tesne pred zovrením. Premiešajte, nechajte chvíľku luhovať a servírujte.
Môžete skladovať v chladničke, pred podávaním prihrejte.

4 porcie


Monday, December 24, 2012

Baked Christmas Eve Langosh (with Farmer Cheese, Jam and Sauerkraut) / Pečené Vianočné Langoše (s Tvarohom, Lekvárom a Kyslou Kapustou)
All the Christmas recipes mentioned here could be made several days, weeks or even months in advance. But these langosh recipe is prepared right at the Christmas Eve day. Make only as much as you can eat in one day, as only the fresh are the best.
Traditionally, Christmas Eve langosh were eaten along with the sauerkraut soup for dinner and later as a cake - dessert. There were no other sweets for Christmas Eve (speaking of the first half of the 20th century).
..........................................................................
Všetky tu spomínané vianočné recepty môžete piecť dni, týždne, ba až mesiace dopredu. Ale langoše musíte pripraviť v Štedrovečerný deň. Pripravte len toľko langošov, koľko večer spotrebujete, čerstvé sú najlepšie.
Tradične sa langoše jedli s kyslou kapustnicou a po večeri ako koláč - dezért. Iné koláče sa k Štedrej večeri ani nepiekli (hovoriac o prvej polovici 20. storočia).Baked Christmas Eve Langosh(with Farmer Cheese, Jam and Sauerkraut)

For dough:
500 g all-purpose flour
1 sachet (7 g) dry yeast 
250 ml milk, lukewarm
1/4 teaspoon salt
3 tablespoons granulated sugar
100 g butter, melted
1 egg

For farmer cheese filling:
80 g farmer cheese 
2 tablespoons powdered sugar
1 egg yolk

For jam filling:
2 tablespoons plum jam, or any other not too runny jam

For sauerkraut filling:
1/2 cup (125 ml) sauerkraut

neutral oil to pre-grease baking tray
20 g clarified butter for greasing (weight before clarifying)


Knead all the ingredients for the dough together for about 5 minutes. Leave the dough in the bowl, flour it lightly, cover with a clean tablecloth and let it rise for 1 hour in a warm place.
Take the dough out onto a lightly floured work surface and divide into 6 equal parts. Fold the corners of the dough into itself towards the center. Repeat at least 10 times, to strengthen the dough structure.
Cover with a tablecloth and let it rise for 15 minutes.
Prepare the filling - mix farmer cheese with sugar and egg yolk. Take the sauerkraut from the brine, and let it drip. Squeeze all the excess liquid out and cut it into a bit shorter threads.
Preheat oven to 220˚C.
Pre-grease one baking tray.
Roll out the risen dough slightly, just to give it the shape of a circle. Put filling in the center, close the dough pinching it together, so that the filling will not run out. Lay the langosh seam side down and roll out again to the thickness of about 3 cm. Transfer it onto the baking tray. Fill in the remaining pieces - 2 pieces for each filling, transfer them on a baking tray, brush the surface with oil and let them rise for 15 minutes.
Bake in the oven for 15 minutes, or until golden brown.
Brush with clarified butter shortly before serving.

Makes 6 langosh(es).

..........................................................................

Pečené Štedrovečerné Langoše (s Tvarohom, Lekvárom a Kyslou Kapustou)

Na cesto:
500 g polohrubej múky (môže byť aj hladká)
1 vrecko (7 g) sušeného droždia
250 ml mlieka, teplé
1/4 lyžičky soli
3 lyžice kryštalového cukru
100 g masla, roztopené
1 vajce

Na tvarohovú náplň:
90 g tvarohu
2 lyžice práškového cukru
1 žĺtok

Na lekvárovú náplň:
2 lyžice slivkového lekváru, alebo iný nie príliš tekutý lekvár/džem

Na kapustovú náplň:
1/2 pohára (125 ml) kyslej kapusty

neutrálny olej na vymastenie plechu
30 g praženého masla na omastenie (váha pred pražením)


Zo všetkých ingrediencií na cesto vypracujte vláčnu hmotu, miesiac asi 5 minút. Cesto nechajte v mise, pripryjte ho čistou utierkou a nechajte kysnúť 1 hodinu na teplom mieste.
Cesto vyklopte na ľahko pomúčenú pracovnú dosku a rozdeľte ho na 6 rovnakých častí. Krátko prekladajte každý bochník tak, že vtláčate roh cesta smerom do stredu. Opakujte aspoň 10 krát, posilníte tak štruktúru cesta. Prikyjte utierkou a nechajte kysnúť 15 minúť. 
Pripravte si náplňe - zmiešajte tvaroh s cukrom a žĺtkom. Kyslú kapustu vyberte z nálevu, nechajte podkvapkať, vytlačte prebytočnú tekutinu a pokrájajte na kratšie nite. 
Predhrejte rúru na 220˚C.
Olejom vymastite plech na pečenie. 
Podkysnutý bochník zľahka rozvaľkajte valčekom, len aby dostal tvar kruhu. Do stredu vložte náplň, cesto uzavrite poštipkávaním tak, aby plnka nevyšla von. Položte skladom nadol a rozvaľkajte valčekom na okrúhlu placku hrúbky asi 3 cm. Preložte na plech na pečenie. Naplnite zvyšné bochníky - 2 kusy z každej náplne, preložte ich na plech, potrite povrch olejom a nechajte kysnúť 15 minút. 
Pečte v rúre 15 minút, alebo kým nie sú langoše zlato-hnedej farby. 
Tesne pred podávaním omastite langoše praženým (topeným) maslom.    

6 langošovFriday, December 21, 2012

Christmas Eve Bobalky (Opekance) with Poppy Seeds / Štedrovečerné Bobaľky (Opekance) s MakomIn the video I've made one half of the batch with only one cup of poppy seeds. That's enough for 3 very-hungry, or 4 average-hungry people. Bobalky are absorbing water very slowly. The sooner you'll begin preparing, the better chance you'll have it ready for the Christmas Eve dinner. The finished texture resembles bread pudding consistency.
..........................................................................
Vo videu som pripravila iba polovicu bobaliek s jedným pohárom maku. To postačí pre 3 veľmi hladné, alebo 4 priemerne hladné osoby. Bobaľky nasiakávajú vodou iba veľmi pomaly. Čím skôr ich ráno zalejete, tým väčšiu máte šancu, že do večere budú hotové. Ich hotová konzistencia sa podobá konzistencii chlebu v žemľovke.  
Christmas Eve Bobalky (Opekance) with Poppy Seeds

For bobalky:
500 g flour, plus more for dusting
1 sachet (7 g) of dried yeast
1/2 teaspoon salt
1 1/2 tablespoons granulated sugar
about 250 ml milk, warm
1 egg

For poppy seeds:
2 cups (500 ml) poppy seeds, ground
1 cup (250 ml) granulated sugar
water

neutral oil for greasing baking trays


Put all the ingredients for the dough (with a half of milk) into a large bowl and knead the dough (about 10 minutes). Add more milk only if needed. The dough should be a little stiffer (drier) than normal.
Cover the bowl with a clean table cloth and let it rise for 1 hour in a warm place.
Divide the dough into small parts and let them rise sitting on the worktop for about 1/2 an hour.
Pre-grease 2 baking trays.
Preheat oven to 220˚C.
Cut off a piece of a doug, roll out or pull it out to about a 1 - 2 cm thick log, then cut it into 1 - 2 cm long pieces. Throw the pieces directly onto the baking sheets. Don't let them to touch one another. Let bobalky rise for another 15 minutes.
Bake in the oven for 10 minutes or until golden brown.
Store in a cool and dry place, in an opened container for up to 3 months.

On Christmas Eve morning rinse bobalky in a colander with some boiling water to get rid of the flour.
Transfer bobalky into a bowl. Sprinkle with poppy seeds and sugar, then pour over some water so that the water covers bobalky as much as possible. Stir.
Stir and taste several times per day. If the water is absorbed and bobalky seem too dry, add water, if not sweet enough, add sugar.
Bobalky are done when all the water is absorbed, sugar is dissolved and bobalky are completely soft and evenly coated in poppy seeds.

6 to 8 servings

..........................................................................

Štedrovečerné Bobaľky (Opekance) s Makom

Na bobaľky:
500 g polohrubej múky (môže byť aj hladká), plus viac na pomúčenie
1 vrecko (7 g) sušeného droždia
1/2 lyžičky soli
1 1/2 lyžice kryštalového cukru
asi 250 ml mlieka, teplé
1 vajce

Na mak:
2 poháre (500 ml) maku, mletý
1 pohár (250 ml) kryštalového cukru
voda

neutrálny olej na vymastenie plechov na pečenie


Dajte všetky ingrediencie na cesto (iba polovicu mlieka) do veľkej misy a vymieste cesto (asi 10 minút).  Mlieko prilievajte iba podľa potreby. Cesto by malo byť o trocha tuhšie (suchšie), než bežne.
Misu prikryjte čistou utierkou a dajte podkysnúť na 1 hodinu na teplé miesto.
Rozdeľte cesto na menšie bochníky a nechajte podkysnúť na pracovnej doske ešte 1/2 hodiny.
Olejom vymastite 2 plechy na pečenie.
Predhrejte rúru na 220˚C
Odkrojte kus z bochníka, vyšúľajte, prípadne vytiahnite ho na asi 1 - 2 cm šúľok, ktorý nakrájate na 1 - 2 cm kúsky. Tie voľne hádžte na plech tak, aby sa navzájom nedotýkali. Nechajte na plechu podkysnúť 15 minúť.
Pečte v rúre 10 minút, alebo kým nie su zlato-hnedej farby.
Skladujte na chladnom a suchom mieste, v otvorenej nádobe aj 3 mesiace.

V štedrovečerné ráno prepláchnite bobaľky v cedníku horúcou vodou, aby ste ich zbavili múky.
Bobaľky dajte do misky a zalejte prevarenou vodu tak, aby boli čím najviac pod vodou, nie však viac. Prisypte mak a cukor, premišajte.
Premiešávajte a ochutnávajte niekoľkokrát do dňa. Ak je voda vsiaknutá a bobaľky sa zdajú byť príliš suché, dolejte vodu, ak su málo sladké, dosypte cukor. 
Bobaľky su hotové ak je všetka voda vsiaknutá, cukor je rozpustený a bobaľky su úplne mäkké a súvisle obalené v maku. 

6 - 8 porciíTuesday, December 18, 2012

Rum Balls / Rumové GuleThis is an open recipe. It derives from what you have at home and what you like. If you are going for more texture, instead of a food processor use your hands. Experiment with amounts. It is important that the mass is moist enough to shape the balls, but not too dry to fall apart. The main components of mine rum balls were walnut slice leftover edge cuts and leftover Šuhajdy filling ... and rum.
..........................................................................
Toto je otvorený recept. Odvíja sa od toho, čo doma máte a na čo máte chuť. Namiesto kuchynského robota použijte ruky, ak chcete mať jasnejšiu štruktúru gulí. S množstvami experimentujte, dôležité je, aby bola masa dostatočne vlhká na to, aby sa dali gule tvarovať, ale nie príliš suchá, aby sa nerozpadávali. Hlavnými zložkami mojích rumových gulí boli odrezky z orechového koláča a zvyšná plnka zo šuhájd ... a rum.


Rum Balls

For balls:
broken, or too dark, or too pale (or any other baking "failure") Christmas cookies / or your favorite cookies / biscuits / or mix of several different ...
ground nuts (walnuts, almonds, hazelnuts)
rum (or syrup - boiled and cooled one part water with one part sugar)
jam

For coating:
powdered sugar / coconut shavings / ground nuts / cocoa powder ...


Put all the ingredients for balls into a food processor and process until you'll have a homogeneous mass. Control the density of the mass with rum, or syrup (or both).
Use a teaspoon or a mellon spoon to shape the balls the same size. If the mass is too sticky for shaping, put it in the refrigerator for about 2 hours. Roll the balls in your favorite coating.
Store in refrigerator.

..........................................................................

Rumové Gule

Na gule:
- polámané, príliš tmavé, alebo príliš svetlé (alebo hociako ináč "nepodarené") vianočné pečivo / piškóty / obľúbené keksy / alebo mix rôznych ...
- mleté orechy (vlašské, mandle, lieskové)
- rum (alebo sirup - uvarený a vychladený jeden diel vody s jedným dielom cukru)
- lekvár / džem

Na obaľovanie:
- práškový cukor / kokos / mleté orechy / kakao ...


Dajte všetky ingrediencie na gule do kuchynského robota a vymixujte homogénnu masu. Hustotu kontrolujte rumom/sirupom (alebo obidvoma).
Na tvarovanie rovnakej veľkosti gulí použijte čajovú lyžičku, alebo lyžičku na melón. Ak sa pri tvarovaní príliš lepia, dajte ich na 2 hodiny do chladničky. Vytvarované gule obaľujte v obľúbenom obale.
Skladujte v chladničke.


Sunday, December 16, 2012

Three Times Divided Walnut Slice / Trikrát Delený Orechový KoláčOf course you can use other than plum jam, but plum jam is in a combination with this walnut dough the best! The dough for this slab is quite fragile, but don't be discouraged. All three layers could be "patchworked" from right to left and vice versa. This slab forgives easily. And it's extremely tasty!
........................................................................
Samozrejme, že môžete použiť aj iný lekvár než slivkový, ale slivkový, v kombinácií s týmto orechovým cestom, je najlepší! Aj keď je cesto na tento koláč pomerne krehké, nedajte sa odradiť. Všetky tri vrstvy možete plátať z prava do ľava a naopak. Tento koláč ľahko odpúšťa. A je extrémne chutný!


Three times divided walnut slice

500 g all-purpose flour
250 g powdered sugar
150 g walnuts, ground
1 sachet (15 g) baking powder
250 g butter, room temperature
3 egg yolks

neutral oil for greasing the baking tray
400 ml plum jam
powdered sugar for dusting


Preheat oven to 200˚C.
Work all the ingredients for the doug together into a smooth mass and divide it into 3 equal parts.
Roll out one of them and carefully transfer it into the pre-greased baking sheet (29 x 39 cm). On the top of the doug evenly distribute about 200 ml of jam. Roll out the second dough layer, place it on the jam layer, cover evenly with the rest of your jam and cover with the last dough layer, slightly bigger than the tray. Fold the sides in, so the jam can't escape. Pierce surface with a fork in several places.
Bake for about 20 minutes or until the dough is golden-brown.
Let it cool completely. Cut away the edges and cut the slab into even slices. Dust the top with some powdered sugar.

29 x 39 cm

........................................................................

Trikrát delený orechový koláč

500 g hladkej múky
250 g práškového cukru
150 g mletých vlašských orechov
1 prášok do pečiva (15 g)
250 g masla, izbovej teploty
3 žĺtky

neutrálny olej na vymastenie plechu
400 ml slivkového lekváru
práškový cukor na posypanie


Predhrejte rúru na 200˚C.
Zhneťte spolu všetky suroviny na cesto do hladkej masy a rozdeľte ju na 3 časti.
Vyvaľkajte jedno cesto a opatrne ho vložte do vopred vymasteného plechu na pečenie (29 x 39 cm). Povrch potrite lekvárom (cca 200 ml). Vyvaľkajte druhé cesto, preložte ho na lekvárovú vrstvu, potrite lekvárom (druhých 200 ml) a preložte posledným vyvaľkaným cestom, mierne väčším, aby sa dali vytvoriť bočné steny. Okraje utlačte, aby lekvár neunikal a povrch cesta prepichnite na niekoľkých miestach vidličkou.
Pečte asi 20 minút, alebo kým nie je cesto zlato - hnedej farby.
Po upečení nechajte úplne vychladnúť. Zarovnajte okraje a nakrájajte koláč na rovnaké diely. Povrch posypte práškovým cukrom.

29 x 39 cm 


Friday, December 14, 2012

Linzer (Naprstkove) Sandwiches / Linecké (Náprstkove) KolieskaIf your dough seems to be too dry, use milk or cream to make it smoother. For change, fill the cookies with Nutella, or chocolate ganache. Make the sandwiches 1 to 2 days in advance, as unfilled cookies will last for several weeks.
..........................................................................
Ak sa Vám zdá byť cesto príliš suché, použijte mlieko, alebo smotanu na jeho zvláčnenie.  Pre zmenu naplnite kolieska nutellou, alebo inou čokoládovou náplňou. Plnite ich len 1 - 2 dni vopred, lebo nenaplnené kolieska vydržia aj niekoľko týždňov.

Linzer (Naprstkove) Sandwiches

350 g all-purpose flour
140 g powdered sugar
180 g butter, room temperature
1 egg yolk
zest of 1 lemon

strawberry jam 
powdered sugar 


In a large bowl, whisk sugar and flour together. Add butter, egg yolk, lemon zest and form a smooth dough. Set the dough for an hour in the refrigerator.
Preheat oven to 220˚C.
Flour your work area, roll out the dough to a thickness of about 4 mm. Cut out circles. Cut smaller circles in the middle of half of all of the cookies. Place them on a baking parchment paper.
Bake in the oven for about 5 - 7 minutes. Cookies should remain pale.
Allow to cool completely. Dust cookies with cut out middle with powdered sugar and use jam to join a cookies with an opening with a cookie without.
Store them for several weeks.

Makes 25 - 30 pairs.

..........................................................................

Linecké (Náprstkove) Kolieska

350 g polohrubej múky
140 g práškového cukru
180 g masla, izbovej teploty
1 žĺtok
citrónová kôra z 1 citróna

jahodový lekvár
práškový cukor


Vo veľkej mise zamiešajte metličkou cukor a múku. Pridajte maslo, žĺtok, citrónovú kôru a vypracujte hladké cesto. Cesto odložte na hodinu do chladničky.
Predhrejte rúru na 220˚C. 
Pomúčte pracovnú plochu, na ktorej rozvaľkajte cesto, na asi 4 mm hrúbku. Vykrojte kolieska. Do polovice všetkých koliesok vykrojte v strede otvor. 
Pečte v rúre asi 5 - 7 minút, kolieska by mali ostať svetlé.
Nechajte úplne vychladnúť. Kolieska s otvorm pocukrujte a lekváram spájajte plné koliesko s kolieskom s otvorom.
Skladujte niekoľko týždňov.

25 - 30 párov

Tuesday, December 11, 2012

Bear Paws / Medvedie Labky


You could add a tablespoon of cocoa powder into a dough and dip baked and chilled paws into the melted chocolate (one end only). If the dough is too dry, use milk or cream, but only as much as you need to get the dough together. Otherwise, the paws may melt out of the mold while baking.
..........................................................................
Do cesta môžete prisypať za lyžicu kakaového prášku a upečené a vychladené labky môžete namočiť do roztopenej čokolády (len jeden koniec). Ak by bolo cesto príliš suché použijte mlieko, alebo smotanu, ale iba toľko, koľko potrebujete na zhnetenie cesta. Ináč by sa mohli labky pri pečení rozliať. 
Bear Paws

100 g all-purpose flour
230 g powdered sugar
130 g walnuts, ground
1/2 sachet (3 g) sodium bicarbonate
1/4 teaspoon cinnamon
120 g butter, room temperature

neutral oil to grease the molds
powdered sugar for dusting


Put all of the ingredients for the bear paws into a big bowl and knead until a smooth dough forms.
Pre-grease the molds.
Pre-heat oven to 190˚C.
Take a piece of dough, dip one side of it in the flour - put that side of the dough down into a mold and press lightly. Fill up 3/4 only, as it will rise a bit.
Bake for 12 minutes, until slightly brown.
Let the baked paws cool down slightly, about 5 minutes, until you are able to hold it in your hands and shake the paws out of the molds. Sprinkle with sugar.
Store in a cool, dry place for several weeks.

Makes about 35 bear paws.

..........................................................................

Medvedie Labky

100 g hladkej múky
230 g práškového cukru
130 g mletých orechov
1/2 sáčka (3 g) sódy bikarbóny
1/4 lyžičky škorice
120 g masla, izbovej teploty

neutrálny olej na vymastenie formičiek
práškový cukor na posypanie


Zo všetkých ingrediencií na labky vypracujte hladké cesto.
Olejom vymastite formičky.
Predhrejte rúru na 190˚C.
Odštipnite kúsok z cesta, otlačte jednu stranu v múke - cesto vložte do formičky touto stranou dole a jemne utlačte. Formičku naplnite iba do 3/4, cesto mierne podrastie.
Pečte 12 minút, kým nezačne cesto hnednúť.
Formičky nechajte mierne vychladnúť, asi 5 minút, kým sa nedajú chytiť do rúk. Vyklopte z nich labky a poprášte práškovým cukrom.
Skladujte na suchom a chladnom mieste aj niekoľko týždňov.

Cca 35 medvedích labiek.

Friday, December 7, 2012

Christmas Gingerbread Cookies / Vianočné Perníky
After decorating, when icing is still wet, sprinkle gingerbread cookies with large sugar crystals.
If you also cut out a small hole (using a straw, or so) gingerbread cookies could be hanged (using a ribbon) on the tree or on the twig in a vase.  Store gingerbread cookies in a cookie jar or tin for several months. If too dry, include an apples quarter.
..........................................................................
Po ozdobení, ak je poleva ešte mokrá, posypte perníky veľkými kryštálikmi cukru. 
Počas vykrojovania foriem vykrojte malý otvor (napríklad slamkou) a po upečení a ozdobení môžete perníky zavesiť stužkou na stromček, alebo na vetvičku vo váze. Perníky skladujte aj niekoľko mesiacov v uzavretej plechovke. Ak príliš vyschnú, priložte štvrť jablka. Christmas Gingerbread Cookies

For dough:
400 g all-purpose flour
75 g butter, room temperature
2 eggs
140 g powdered sugar
2 tablespoons honey
1 teaspoon baking soda
20 g store bought gingerbread spices (or 7 cloves, 1 teaspoon of anise, 1/2 teaspoon cinnamon, pinch of star anise)
       
For icing:
1 egg white
150 g powdered sugar
1/2 tablespoon lemon juice

neutral oil to grease baking tray
1 egg for eggwash


Preheat oven to 190˚C.
Grease two baking trays.
Put all the dry ingredients for the gingerbread cookies into larger bowl and mix them together. Add butter, eggs and honey and knead until a smooth dough forms.
Sprinkle lightly your working desktop with some flour and roll out the dough to a thickness of about 5 mm. Cut out the cookies using cookie cutters of various shapes. Place them directly on the pre-greased baking trays. Bake for about 10 - 12 minutes or until the cookies begin to brown slightly.
Immediately after removing cookies out from the oven, brush them with some egg-wash. Allow to cool.

Meanwhile, prepare the icing. Mix together egg white, lemon juice and sugar to a slightly denser paste consistency. For icing use piping bag, plastic bag or plastic bottle. Draw the outlines first and let it dry (at least 1 hour). Dilute the icing with a little bit of a lemon juice and flood in the contours to form an even layer. Let dry completely. Once again, add some powdered sugar and decorate the white areas. You'll create a fine relief.

Makes about 70 gingerbread cookies (depends on your cookie cutters).

..........................................................................

Vianočné Perníky

Na cesto:
400 g hladkej múky
75 g masla, izbovej teploty
2 vajcia  
140 g práškového cukru
2 lyžice medu
1 lyžička sódy bikarbóny
20 g pernikového korenia (alebo 7 klinčekov, 1 lyžička anízu, 1/2 kávovej lyžičky škorice, štípka badyánu)
       
Na polevu:
1 bielko
150 g práškového cukru
1/2 lyžice citrónovej šťavy

neutrálny olej na vymastenie plechov na pečenie
vajce na potretie


Predhrejte rúru na 190˚C.
Vymastite dva plechy na pečenie.
Vložte všetky suché prísady na perník do väčšej misy a zamiešajte ich. Pridajte maslo, vajcia a med a vypracujte hladké cesto.
Pracovnú dosku jemne posypte múkou, cesto vyvaľkajte vlačekom na hrúbku cca 5 mm a vykrojujte tvary použijúc formičky rôznych veľkostí. Ukladajte ich na pripravené plechy. Pečte 10 - 12 minút, alebo kým perníky nezačnú mierne hnednúť.
Hneď po vybratí potrite rozšľahaným vajcom. Nechajte vychladnúť.

Medzitým si pripravte polevu. Zmiešajte spolu bielko, citrónovu šťavu a cukor na pastu tuhšej konzistencie. Použijte cukrárenske vrecko, igelitový sáčok alebo plastikovú fľašu na náplne. Hustejšou polevou "nakreslite" obrysy, nechajte uschnúť (minimálne 1 hodinu). Potom náplň zrieďte troškou citrónovej šťavy a zalievajte obrysy tak, aby vznikla súvislá vrstva. Nechajte úplne zaschnúť. Polevu ešte raz zahustite cukrom a dekórujte biele plochy. Vznike tak jemný reliéf.  

Cca 70 perníkov (podľa formičiek)

Tuesday, December 4, 2012

Slovak Chocolate Truffles / Šuhajdy


Keep the chocolate on a double boiler while working with it. It'll keep liquid enough and it'll also cover the edges of the filling. Store Šuhajdy in a cool place for a couple of weeks.
If you'll have some of the fillings leftover, do not forget that at the end we're making the famous Rum Balls! Put the filling in the fridge ....
..........................................................................
Čokoládu majte počas práce v parnom kúpeli. Bude stale dostatočne tekutá a zaleje aj okraje náplne. Šuhajdy skladujte v chlade pár týždňov. 
Ak sa Vám zvýši náplň, nezabudnite, že na konci robíme rumové guličky! Odložte ju do chladničky ....


Slovak Chocolate Truffles - [ʃuɦajdɪ]

For Chocolate:
200 g 72% (or more %) chocolate
50 g butter

For the filling:
60 g grounded walnuts
30 g powdered sugar
20 g butter, room temperature
1 sachet vanilla sugar
a shot of rum (or more if needed)

To decorate:
30 walnut halves


Melt chocolate and butter in a double boiler. Use a teaspoon to pour the foundation to a mini paper cups, about one teaspoon. Use up half the dose. Set the filled up paper cups aside in the refrigerator for about an hour.
Meanwhile, prepare the nutty filling - mix all the ingredients together. If the filling is too thick, dilute it with a little bit of hot milk (or rum).
Use your hands or a spoon to shape a small ball, place it in the center of the chocolate base. Top with the rest of the chocolate and decorate with a walnut half.
Chill in the refrigerator for a few hours.

Makes 30 truffles.

..........................................................................

Šuhajdy

Na čokoládu:
200g 72% (alebo viac %) čokolády
50 g masla

Na náplň:
60 g mletých vlašských orechov
30 g práškového cukru
20 g roztopeného masla
1 sáčok vanilkového cukru
40 ml rumu (viac, ak je náplň príliš hustá)

Na dekoráciu:
30 polovíc vlašských orechov


Nad parou roztopte čokoládu s maslom. Malou lyžičkou vlejte základ do pralinkových, alebo mini mafinových formičiek - asi jednu čajovú lyžičku. Použijte polovicu dávky. Naplnené formičky odložte na hodinu do chladničky.
Medzitým si pripravte orechovú náplň tak, že spolu zmiešate všetky prísday. Ak je náplň príliš hustá, zrieďte ju horúcim mliekom (alebo rumom).  
Rukami, alebo lyžičkou vytvarujte guličku, ktorú položíte na stred čokoládového základu. Vrch zalejte zvyškom čokolády a ozdobte polovicou vlašského orecha. 
Vložte do chladničky na pár hodín.

30 šuhajdiek