Wednesday, September 10, 2014

Canned Apples for Brittle Apple Pie / Zavárané Jablká na KoláčIf you can't store your apples well for the winter and you like your apple pie, you could prepare the filling now. If you sterilise the grated apples, the pie prep time will be much shorter. You'll need approximately one litre of this mass for the standard baking tray (30x40 cm) .
Recipe for an apple pie.
........................................................................
Ak neviete uskladniť jablká na zimu tak, aby Vám vydržali a máte radi jablčník, môžete sa na to pripraviť už teraz. Sterilizujte nastrúhané jablká a príprava koláča Vám potrvá o mnoho kratšie. Na klasický plech (30x40 cm) spotrebujete približne liter takto predpripravených jabĺk. 
Recept na jablčník


Canned Apples for Brittle Apple Pie

1.2 kg apples (for one pie)

Prepare two half-liter (or equivalent) canning jars and lids.
Wash, halve, core (you can also peele) and grate the apples. If your apples are very juicy, squeeze some liquid out, but don't leave them too dry.
Gently push the grated apples into the jars. Pack lightly as the apples will increase their volume a bit, and try to avoid trapped air.
Close your jars tightly, put them into the pot with cold water and boil for about 5 minutes.
Let the jars cool down in the water. After cooling, take the jars out from the water, pat dry and allow to rest for a while while placed up side down, so that you are sure the jars are properly sealed.

Two 0.5 l canning jars.
........................................................................

Zavárané Jablká na Koláč

1,2 kg jabĺk (na jeden koláč)

Pripravte si dva pol litrové (alebo ich ekvivalent) zaváracie poháre a viečka. 
Jablká umyjte, rozpolte, odjadrite (môžete aj ošúpať) a nastrúhajte. Ak sú jablká príliš šťavnaté, vytlačte z nich tekutinu, ale nie úplne dosucha. 
Nastrúhané jablká jemne vtlačte do pohárov. V pohároch by nemal byť vzduch, ale jablká by nemali byť príliš natlačené, pretože pri sterilizácií mierne zväčšia svoj objem.
Poháre dobre uzavrite, vložte do hrnca so studenou vodou a dajte variť. Varte asi 5 minút. 
Sterilizované poháre nechajte vychladnúť vo vode. Po vychladnutí ich z vody vyberte, osušte a nechajte ešte chvíľu prevrátené odpočívať, aby ste sa presvedčili, že viečko je dobre prilnuté. 

Dva 0,5l zaváracie poháre. 

Friday, September 5, 2014

Bake Your Slovak Roots in a magazine Pyré / Slovenské Korene v časopise Pyré


Three of our recipes and a short editorial have been published in the third issue of the Pyré magazine with the topic "Border". Two of those recipes (potato bread and aspic) are new, never published on the blog and one of them (palenka) is already available here.
I would like to thank the extremely skilled Jana and Anna for the opportunity to be part of this issue of the magazine.
The magazine can be bought here http://www.pyre.sk/kde-nas-najdete/
"Pyré has returned with its typical intense mixture of recipes, information of powerful articles and wildly colourful photos. The new Pyré with a serial number #03 is thematically focused, but readers are certainly already used to the individual articles reflecting the main theme often in different, seemingly unrelated angles. This time, everything in Pyré revolves around "borders". But not through the classic culinary holiday, but for example by the little-known taste umami; through well-known bryndza; geographically defined quality food in the European Union; smuggling food in a travel luggage; Tokai wine; the delicious cruise along the beautiful Blue Danube; or by an artist Karol Pichler's conceptual interpretation of the phenomenon of food."
........................................................................
V treťom čísle časopisu Pyré s témou "Hranica" vyšiel krátky editoriál a tri recepty zo Slovenských Koreňov. Sú to dva na blogu nikdy nepublikované recepty na zemiakový chlieb a huspeninu a jeden odpublikovaný recept na pálenku
Aj touto cestou sa chcem poďakovať nesmierne šikovnej Jane a Anne za možnosť byť súčasťou ich ostatného čísla. 
Časopis si môžete kúpiť na týchto miestach http://www.pyre.sk/kde-nas-najdete/

"Pyré sa opäť vracia so svojou typickou intenzívnou zmesou receptov, informáciami nadupaných článkov a divoko farebných fotiek. Aj nové Pyré s poradovým číslom #03 je tématicky zamerané, ale čitatelia si už isto zvykli, že jednotlivé články odrážajú hlavnú tému často v rôznych, zdanlivo nesúvisiacich rovinách. Tentokrát sa všetko v Pyré točí okolo „hranice”. Nie však prostredníctvom klasickej dovolenkovej kulinárie, ale napríklad od málo známej chuti umami, cez dobre známu bryndzu, geografické vymedzovanie kvalitných lokálnych potravín v Európskej únii, pašovanie jedla v cestovnej batožine, tokajské vína, až po chutnú plavbu po krásnom modrom Dunaji, či konceptuálnu interpretáciu fenoménu jedla v podaní výtvarníka Karola Pichlera."