Friday, September 5, 2014

Bake Your Slovak Roots in a magazine Pyré / Slovenské Korene v časopise Pyré


Three of our recipes and a short editorial have been published in the third issue of the Pyré magazine with the topic "Border". Two of those recipes (potato bread and aspic) are new, never published on the blog and one of them (palenka) is already available here.
I would like to thank the extremely skilled Jana and Anna for the opportunity to be part of this issue of the magazine.
The magazine can be bought here http://www.pyre.sk/kde-nas-najdete/
"Pyré has returned with its typical intense mixture of recipes, information of powerful articles and wildly colourful photos. The new Pyré with a serial number #03 is thematically focused, but readers are certainly already used to the individual articles reflecting the main theme often in different, seemingly unrelated angles. This time, everything in Pyré revolves around "borders". But not through the classic culinary holiday, but for example by the little-known taste umami; through well-known bryndza; geographically defined quality food in the European Union; smuggling food in a travel luggage; Tokai wine; the delicious cruise along the beautiful Blue Danube; or by an artist Karol Pichler's conceptual interpretation of the phenomenon of food."
........................................................................
V treťom čísle časopisu Pyré s témou "Hranica" vyšiel krátky editoriál a tri recepty zo Slovenských Koreňov. Sú to dva na blogu nikdy nepublikované recepty na zemiakový chlieb a huspeninu a jeden odpublikovaný recept na pálenku
Aj touto cestou sa chcem poďakovať nesmierne šikovnej Jane a Anne za možnosť byť súčasťou ich ostatného čísla. 
Časopis si môžete kúpiť na týchto miestach http://www.pyre.sk/kde-nas-najdete/

"Pyré sa opäť vracia so svojou typickou intenzívnou zmesou receptov, informáciami nadupaných článkov a divoko farebných fotiek. Aj nové Pyré s poradovým číslom #03 je tématicky zamerané, ale čitatelia si už isto zvykli, že jednotlivé články odrážajú hlavnú tému často v rôznych, zdanlivo nesúvisiacich rovinách. Tentokrát sa všetko v Pyré točí okolo „hranice”. Nie však prostredníctvom klasickej dovolenkovej kulinárie, ale napríklad od málo známej chuti umami, cez dobre známu bryndzu, geografické vymedzovanie kvalitných lokálnych potravín v Európskej únii, pašovanie jedla v cestovnej batožine, tokajské vína, až po chutnú plavbu po krásnom modrom Dunaji, či konceptuálnu interpretáciu fenoménu jedla v podaní výtvarníka Karola Pichlera."
No comments: