Wednesday, October 31, 2012

Apple Cheese Bread Pudding / Jablkovo Tvarohová ŽemľovkaBread pudding could be made with other fruits, such as apricots or apricot compote and cheese layer can be omitted entirely. If you are not sure whether bread/roll soaked enough in milk, let the pudding sit for about 30 minutes prior to baking.
........................................................................
Žemľovku môžete urobiť aj s iným ovocím, napríklad s marhuľami, alebo marhuľovým kompótom a môžete tvarohovú vrstvu úplne vynechať. Ak si nie ste istí, či pletenka/rožok dostatočne nasiakli mliekom, nechajte žemľovku pred pečením postáť asi 30 minút.  Apple Cheese Bread Pudding

butter to grease
granulated sugar to coat 

For apple layer:
4 apples, quartered, cored, thinly sliced

For cheese layer:
500 g soft farmer cheese or cream cheese
2 tablespoons granulated sugar
1/4 teaspoon cinnamon

For bread layer:
500 g 1 - 2 days-old braided loaf bread, or 6-8 bread rolls, quartered
300 ml of milk
3 egg yolks
2 tablespoons granulated sugar
1 teaspoon vanilla extract
50 g butter

For meringue leyer:
3 egg whites
2 tablespoons granulated sugar


Preheat oven to 180˚C.
Grease the baking dish (20 x 28 cm) with butter and sprinkle with granulated sugar.
Stir all the ingredients for the cheese layer in a medium size bowl.
Prepare apples.
Cut the bread to about 2 cm thick slices. Combine milk, egg yolks, sugar and vanilla. Carefully dip the bread slice into milk mixture and put it on the bottom of your greased dish. Lay the entire bottom with bread slices or roll quarters.
Place an even layer of sliced ​​apples on the top.
Coat with the cheese mixture.
Cover the cheese layer with bread soaked in milk.
Scatter diced butter evenly on top of bread.
Bake for 40 minutes, until the surface is golden brown and bread and cheese layers are set.
Take the pudding out from the oven and set the oven to broiling.
Whisk egg whites and sugar to stiff peaks. Arrange it on the top of the pudding and let broil for about 30 seconds until the color of the meringue turns to golden yellow.
Serve warm, or cold.

12 servings

........................................................................

Jablkovo Tvarohová Žemľovka

maslo na vymastenie
kryštálový cukor na vysypanie

Na jablkovú vrstvu:
4 jablká, rozštvrtené, odjadrené, nakrájané na tenké plátky

Na tvarohovú vrstvu:
500 g mäkkého tvarohu
2 lyžice kryštálového cukru
1/4 lyžičky škorice

Na žemľovkovú vrstvu:
500 g pletenky (vianočky), alebo 6 - 8 rožkov - rozštvrtené, 1 - 2 dni staré
300 ml mlieka
3 žĺtky
2 lyžice kryštálového cukru
1 lyžica vanilkovej esencie
50 g masla

Na snehovú vrstvu:
3 bielka
2 lyžice kryštálového cukru


Predhrejte rúru na 180˚C.
Vymastite si nádobu na pečenie (20 x 28 cm) maslom a vysypte dno a boky kryštálovým cukrom.
V miske vymiešajte všetky ingrediencie na tvaroh.
Pripravte si jablká.
Nakrájate pletenku na cca 2 cm hrubé krajce. Zmiešajte spolu mlieko, žĺtky, cukor a vanilku. Opatrne ponorte krajec pletenky do mliečnej zmesi a polžte na dno vymastenej nádoby. Takto vyložte celé dno polovicou pletenky, alebo polovicou rozštvrtených rožkov.
Navrch poukladajte rovnomernú vrstvu nakrájaných jabĺk.
Na to vrstvu tvarohovej zmesi.
Na tvaroh vrstvu pletenky namočenej v mlieku.
Na pletenku rovnomerne poukladajte na kocky nakrájané maslo.
Pečte 40 minút, kým nie je povrch zlato-hnedej farby a tvarohová a pletenková vrstva nie je tuhšia.
Vyberte žemľovku z rúry a prepnite rúru na zapekanie.
Z bielkov a cukru vyšľahajte tuhý sneh. Naaranžujte ho na povrch žemľovky a dajte zapiecť na cca 30 sekúnd, kým sa sneh nezafarbí na zlato-žlto.
Podávajte teplé, alebo studené.

12 porciíTuesday, October 30, 2012

Sauerkraut in a small batch (Basic Recipe) / Kyslá Kapusta v malom (Základný Recept)
The easiest way to sterilize a glass or ceramic jar is to wash it in the normal way and then, while still wet, put it in the microwave on full power for one minute. Be careful as the container will be hot.
You can mix other spices, vegetables even fruits to your sauerkraut. For example, bay leaf, allspice, peppercorns, onion, horseradish, carrot, apple, .... not only that each region, but each family has its own combination.
.........................................................................
Sklenenú, alebo keramickú nádobu si môžete sterilizovať najjednoduchšie tak, že ju umyjete normálnym spôsobom a ešte mokrú ju dáte do mikrovlnky na plný výkon na jednu mintútu. Pozor, nádoba bude horúca.
Do kyslej kapusty si môžete primiešať aj iné korenia, zeleninu, ba aj ovocie. Napríklad bobkový list, nové korenie, celé čierné korenie, cibuľu, chren, mrkvu, jablká, .... nie len že každý kraj, ale aj každá rodina zvykne mať vlastnú kombináciu.
Sauerkraut

1 kg cabbage
20 g salt
1 1/2 teaspoon caraway seedsClean the cabbage heads from stalks and damaged parts. Leave a few whole leaves for later.
Chop or grate cabbage as fine as you can (2-3 mm).
Season with salt. Sprinkle with caraway seeds.
Press and knead the grated cabbage until it releases some juice (about 2 to 3 minutes, depending on the amount). The cabbage will wither a bit, slightly change color and will foam.
Press the cabbage, along with the juice, in layers into sterilized jars. Try to squeeze all the air out. Finally, fold over an entire cabbage leave on the top, for protecting from air. All the cabbage should be submerged in the juice. If you don't have enough of the juice, add boiled water to the jar. Place the lid on the top and place some weight over it. Do not close the lid tight. Allow the fermentation process take place without restriction.
Put the jars in a bowl or on a plate, because some liquids will be released during fermentation. Leave to mature for about 1 1/2 - 3 weeks at the temperature of up to 23˚C. The colder, the longer.
Regularly check the fermentation process, especially that the cabbage is submerged the whole time and has no contact with air.
Once you reach the desired acidity and taste of your sauerkraut, seal the lid and place the jars in the refrigerator.

Two 1 liter jars made out of 2 kg of cabbage.


.........................................................................

Kyslá kapusta

1 kg kapusty
20 g soli
1 1/2 lyžičky celej rasce


Kapustné hlavy očistite od poškodených častí a hlúbika. Nechajte si zopár celých listov na prikrytie.
Nakrájajte, alebo nastrúhajte kapustu na najjemnejšie ako viete (2 - 3 mm).
Osoľte. Prisypte rascu.
Stláčajte a hneťte nastrúhanú kapustu, kým nepustí šťavu (asi 2 - 3 minúty, podľa množstva). Kapusta takto troška uvädne, jemne zmení farbu a začne peniť.
Kapustu, spolu so šťavou, vtláčajte po vrstvách do sterilizovaných nádob. Snažte sa vytlačiť všetok vzduch. Nakoniec preložte celým listom, chrániacim pred kontaktom so vzduchom. Všetká kapusta by mala byť ponorená pod šťavou. Ak máte šťavy málo, dolejte nádobu prevarenou vodou. Navrch položte vrchnák a zaťažte ho. Vrchnák neutesnite, aby mohol proces kvasenia prebiehať bez obmedzenia.
Nádobu vložte do misky, alebo na tanier, lebo počas kvasenia sa bude uloľňovať tekutina. Nechajte zrieť asi 1 1/2 - 3 týždne pri teplote do cca 23˚C. Čím chladnejšie, tým dlhšie.
Proces kvasenia pravidelne kontrolujte, hlavne aby bola kapusta celý čas ponorená a nemala kontakt so vzduchom.
Akonáhle dosiahne kyslá kapusta požadovanú kyslosť, vrchnák utesnite a preložte kyslú kapustu do chladničky.

Z dvoch kíl kapusty dve 1l fľaše.


Friday, October 26, 2012

Potatoes / Zemiaky, Krumple, Grule, Bandurky, Kompere, Švábka, Grumbir, Repa, Zemáky, Erteple.If you'd like to simplify the process, use store bought Ladyfingers, pudding and ready-made marzipan. Store-bought Ladyfingers are much harder than home made, so brush the top of the biscuits with some liquid (such as rum - for grown-up version, or with vanilla extract diluted in a water).
........................................................................
Ak by ste si chceli zjednodušiť celý proces, použite kúpené detské piškóty, puding a hotový marcipán. Kúpené piškóty sú o mnoho tvrdšie než domáce, preto potrite vrch piškóty nejakou tekutinou (napríklad rumom - pre dospelácku verziu, alebo vanilkovou esenciou rozriedenou v troške vody).

Potatoes

50 pcs ladyfingers - recipe, round-shaped
1 kg marzipan - recept
1 serving chocolate pudding - recept, chilled

cocoa powder
powdered sugar


Bake Ladyfingers, make the pudding and prepare marzipan one day before.
Cook pudding a little thicker and less sweet than you normally would. Pour it into the bowl and cover with the cling wrap, press it down to touch still hot pudding so that the skin/film will not create.

Pair the Ladyfingers based on the size. Fill the one from the pair with some thick, chocolate pudding and pair with the other.
Dust your work surface with powdered sugar and roll out the marzipan to about 4 mm thickness. Cut out two circles larger than Ladyfingers, place the pair on one of the circles, place the other circle on the top and connect while pinching the edge. Shape a ball/potatoe. Roll potatoe in the cocoa powder (or cocoa powder mixed with a little powdered sugar).
Use fork tooth to prick a few dots resembling a real potato.
Chill for a few hours (preferably overnight) in the refrigerator to soften up the biscuits.

Makes 25 potatoes
........................................................................

Zemiaky, Krumple, Grule, Bandurky, Kompere, Švábka, Grumbir, Repa, Zemáky, Erteple.

50 ks piškót - recept, kruhového tvaru
1 kg marcipánu - recept
1 porcia čokoládového pudingu - recept, vychladený

kakaový prášok
práškový cukor


Deň vopred si upečte piškóty, uvarte puding a pripravte marcipán.
Puding uvarte troška hustejší a menej sladký, než zvyknete. Prelejte ho do mištičky a navrch pritlačte potravinársku fóliu, aby sa nevytvorila koža.

Spárujte piškóty do dvojíc, podľa veľkosti. Naplnite jednu hustým, čokoládovým pudingom a spojte s druhou z dvojice.
Poprášte si pracovný povrch práškovým cukrom a vyvaľkajte na ňom marcipán na asi 4 mm hrúbku. Vykrojte dva kruhy väčšie než piškóty, vložte spojené piškóty do jedného kruhu, priložte navrch druhý kruh a spojte okraje poštikávaním. Vytvaruje guľu/zemák. Vytvarovanú bandurku obaľte v kakaovom prášku (alebo v kakaovom prášku zmiešanom s troškou práškového cukru).
Zubom vydličky vpychnite zopár bodiek pripomínajúcich ozajstné grule.
Uložte na niekoľko hodín (najlepšie cez noc) do chladničky, aby piškóty nasiakli tekutinou a zmäkli.

25 krumplí


Tuesday, October 23, 2012

Round Shaped Ladyfingers / Okrúhle PiškótyRounded shape is more traditional Slovak form for ladyfingers, also better suited for this recipe. You can bake the elongated shape, too - Ladyfingers - instead of the circles draw two guidelines on the paper to the desired length.
.........................................................................
Kruh je tradičnejší tvar piškót, vyhovujúci tomúto receptu. Môžte si upiecť aj pozdĺžne - mačacie jazýčky (alebo labky?) - tak, že si na papier namiesto kruhov nakreslíte dve vodiace čiary na požadovanú dĺžku piškót.
Ladyfingers

4 small egg yolks
2 tablespoons granulated sugar

4 small egg whites
1/4 cup granulated sugar

pinch of salt
3/4 cup all-purpose flour

powdered sugar for dusting


Draw the circles 4 cm in diameter on a parchment paper. Allow about 2 cm distance between the circles. Turn paper over and place on the baking tray.
Preheat oven to 180˚C.
Mix egg yolks with sugar into a bright color foam, about 4-5 minutes (a ribbon stage).
Whisk egg whites and sugar to stiff peaks.
Slowly, but not for long, fold egg whites with egg yolks and flour with salt, until a homogeneous mass is achieved. Fill a piping bag (round tip 1.5 cm wide) with this mass and fill in the circles. Allow the surface to dry a little, about 10 minutes, dust with powdered sugar and bake for about 10 minutes. Ladyfingers should be light in color and firm and springy to the touch.
Peel off the ladyfingers from the paper before cooled down.

Makes about 50 pieces.
.........................................................................

Piškóty

4 menšie žĺtky
2 lyžice kryštalového cukru

4 menšie bielka
1/4 pohára kryštálového cukru

štípka soli
3/4 pohára hladkej múky

práškový cukor na posypanie


Na papier na pečenie si predkreslite kruhy v priemere 4 cm. Medzi kruhmi nechajte vzdialenosť asi 2 cm. Otočte papier na druhú stranu a položte ho na plech na pečenie. 
Predhrejte rúru na 180˚C.
Vymiešajte žĺtky s cukrom do svetlej peny, asi 4 - 5 minút.
Vyšľahajte bielka s cukrom do tuhého snehu.
Pomaly, ale nie dlho "prekladajte" bielka so žĺtkami a múkou so soľou, až kým nevznikne homogenná masa. Touto masou naplnite cukrárenske vrecko ukončené okrúhlou špičkou s priemerom 1,5 cm a vypĺňajte predkreslené kruhy. Nechajte povrch troška zaschnúť, asi 10 minút, posypte práškovým cukrom a pečte asi 10 minút. Piškóty by mali byť svetlé a na dotyk pevné a pružné.
Upečené piškóty odlepte od papiera skôr než vychladnú.

Cca 50 kusov
Friday, October 19, 2012

Fig Cake with Marzipan / Figovník s Marcipánom
This fig cake is tasty, but don't let your nose grow.
.........................................................................
Figovník je chutný, len aby nám dlhé nosy nenarástli.


Fig cake with marzipan

For dough:
125 g all purpose flour
75 g cold butter, cubed
25 g brown sugar
2 tablespoon cold water

For filling:
400 g figs, quartered
100 g marzipan
1 teaspoon brown sugar
1 tablespoon double cream


In a bowl of a food processor pulse flour and sugar together. Add butter and make crumbs. Pour in water. Bring the dough on your working surface and knead it using your hands. Combine the pastry into a ball. Wrap in plastic. Chill for 1 hour.
Preheat oven to 180˚C.
Dust a sheet of a baking paper with flour and roll the pastry out shaping a rough circle, about 5mm thick. Transfer the baking parchment on a baking tray.
Arrange small drops of marzipan and the figs in the centre of the circle. Bring the pastry edges up around the fruit and fold over each other in a sort of pleated fashion. Brush the pastry with double cream and sprinkle with sugar.
Bake for 35 - 40 minutes or until the pastry is crispy and golden, and the fruit is soft.
Serve with vanilla ice cream, sour cream or drizzled with some honey.

Serves 4 - 6

.......................................................................

Figovník s marcipánom

Na cesto:
125 g polohrubej múky
75 g masla, vychladené, na kocky
25 g hnedého cukru
2 lyžice studenej vody

Na plnku:
400 g fíg, rozštvrtených
100 g marcipánu
1 lyžička hnedého cukru
1 lyžica smotany na šľahanie


V miske kuchynského robota krátko mixujte múky a cukor. Pridajte maslo a rozmixujte na omrvinky. Prilejte vodou. Na pracovnej doske sformujte, pomocou rúk, cesto do gule. Vložte do plastového sáčka a chlaďte aspoň hodinu.
Predhrejte rúru na 180˚C.
Vysypte papier na pečenie múkou a vyvaľkajte na ňom cesto v tvare kruhu, do 5 mm hrubé. Preneste papier s cestom na plech.
Poukladajte malé kúsky marcipánu a figy v centre kruhu. Postupne zatvárajte okraje cesta okolo a cez figy tak, že sklady mierne preložíte cez seba. Potrite cesto smotanou a posypte cukrom.
Pečte 35 - 40 minút, alebo kým nie je cesto zlato hnedej farby a ovocie mäkké.
Podávajte s vanilkovou zmrzlinou, kyslou smotanou, alebo medom.

4 - 6 porcií

Tuesday, October 16, 2012

Draw - Chocolate Cake Decorating Contest / Losovanie - Súťaž vo Výzdobe Čokoládovej TortyCongratulations, Martina G.!!!
...........................................
Blahoželáme, Martina G.!!!

Marzipan (Basic Recipe) / Marcipán (Základný Recept)In this form, marzipan is mostly used for decorating, or as a center of chocolate pralines. Marzipan can be colored using food coloring. Other recipes using this home made marzipan will be following. When working with marzipan use powder sugar.
......................................................................
V tejto podobe môžete marcipán použiť hlavne na zdobenie, alebo ako stred čokoládových praliniek. Marcipán môžete farbiť potravinárskymi farbami. Ďalšie recepty na použitie tohoto domáceho marcipánu budú prichádzať postupne. Pri práci s marcipánom na posypanie používajte práškový cukor.
Marzipan (Basic Recipe)

2 3/4 cups blanched almonds
2 1/2 cups confectioners' sugar
1/4 cup egg whites (2 eggs)
1/2 teaspoon vanilla (or almond) extract (optional)


Using a food processor grind the almonds into a fine powder.
Add in the confectioners sugar and blend well.
Transfer the mixture to a bowl.
Using a wooden spoon blend in the egg whites and vanilla (if using) until all sugar is incorporated.
On a flat surface lightly dusted with confectioners sugar, kneed together, then form a bowl and place it in a plastic bag.
Chill for at least 1 hour. When rested, use.
You can store unused wrapped marzipan in the refrigerator for months.

Makes 650 g of marzipan.

.......................................................................

Marcipán (Základný Recept)

2 3/4 pohára lúpaných mandlí
2 1/2 pohára práškového cukru
1/4 pohára bielkov (z 2 vajec)
1/2 lyžičky vanilkového (alebo mandľového) extrakt (nemusí byť)


Pomocou kuchynského robota pomeľte mandle na jemný prášok.
Pridajte cukor a dobre premiešajte.
Presypte zmes do misky.
Pomocou drevenej varechy vmiešajte bielko a vanilku (ak používate), vytvorte jednotnú masu.
Povrch pracovnej dosky ľahko posypte práškovým cukrom, zhneťte hmotu dohromady, vytvarujte guľu a vložte do plastikového vrecka.
Chlaďte aspoň 1 hodinu. Použijte až po vychladení.
Nespracovaný marcipán skladujte zabalený. V chladničke vydrží mesiace.

650 g marcipánuChocolate Cake Decorating Contest 06/ Súťaž vo Výzdobe Čokoládovej Torty 06Hena D. sent this photo, but not description. I suppose, she baked several chocolate cakes according to the contest recipe, decorated them with butter-cocoa cream, poured melted chocolate over and added modeled marzipan animals.
.........................................................................
Hena D. poslala túto fotografiu, bez popisu. Predpokladám, že upiekla niekoľko korpusov podľa súťažného receptu, ozdobila ich maslovo kakaovým krémom, poliala roztopenou čokoládou a doplnila vymodelovanými zvieratkami z marcipánu.

Friday, October 12, 2012

Poppy Seed Lemon Bábovka (Bundt Cake) / Makovo Citrónová BábovkaA toothpick inserted in the center of the cake will come out either clean or with only a few crumbs clinging to it. That means the cake is done. If you'll glaze cake twice, once when it's still warm and again when it is not warm anymore, bábovka will be moist and also beautiful. Hot cake sucks moisture from the environment and fills up with the lemon glaze. Second layer remains on the surface.  Put the cake in the refrigerator after the second glazing. It will remains moist throughout the next day.
.........................................................................
Test so špáradlom znamená vpychnúť dĺžku špáradla do stredu bábovky. Keď je po vytiahnutí čisté, cesto je upečené. Ak polejete bábovku 2x, raz keď je ešte teplá a raz keď už teplá nie je, bábovka bude šťavnatá aj krásna. Za tepla koláč nasáva vlhkosť z okolia a pojme citrónovú polevu do seba. Druhá vrstva už ostane na povrchu. Po druhom poliatí dajte bábovku do chladničky. Ostane šťavnatá aj na druhý deň.
Poppy Seed Lemon Bábovka (Bundt Cake)

butter and flour for baking pan

For batter:
2 cups plain flour
1 cup granulated sugar
1 cup milk
1/2 cup vegetable oil
2 eggs
1 sachet (10 g) vanilla sugar
1 sachet (15 g) baking powder
1/4 cup poppy seeds
1 lemon, juice and zest

For glaze:
1/2 cup powdered sugar
1/2 lemon, juice and zest

1/2 cup powdered sugar
1 tablespoon milk


Grease and butter your baking pan (volume 1.3 l).
Preheat oven to 160˚C.
Place all the ingredients for the batter into the bowl of your stand mixer and mix until it becomes a homogenous mass. Pour batter into the well buttered and floured pan and bake for 40 minutes, or until golden brown and a successful toothpick test.
Take baked cake out from the oven and let cool for about 10 minutes. Then gently loosen the edges using a knife. Place a plate on the top and flip over. Release bábovka from the pan. 
Mix sugar and lemon together making a paste, with which you glaze the cake while it is still warm. Let cool completely, about 2 hours.
Mix sugar and milk to make a dense paste, with which you glaze the cake for the second time. Let set and serve.

Serves 12

........................................................................
Makovo Citrónová Bábovka

maslo a múka na vymastenie a vysypanie formy

Na cesto:
2 poháre polohrubej múky
1 pohár kryštálového cukru
1 pohár mlieka
1/2 pohára rastlinného oleja
2 vajcia
1 vrecko (10 g) vanikového cukru
1 vrecko (15 g) prášku do pečiva
1/4 pohára maku
1 citrón, šťava aj kôra

Na polevu:
1/2 pohára práškového cukru
1/2 citróna, šťava aj kôra

1/2 pohára práškového cukru
1 lyžica mlieka


Fromu na bábovku (objem 1,3l) si vymastite maslom a vysypte múkou.
Predhrejte rúru na 160˚C.
Do nádoby mixéra dajte všetky ingrediencie na cesto a premiešajte do homogénnej hmoty. Cesto vylejte do dobre vymastenej a vysypanej formy a dajte piecť na 40 minút, alebo do zlatohneda a úspešného testu so špáradlom.
Upečenú bábovku vyberte z rúry a nechajte chladnúť asi 10 minút. Potom nožom zľahka uvoľnite okraje a vyklopte na tanier.
Zmiešajte cukor a citrón na polevu a urobte kašu, ktorou polejete bábovku kým je ešte teplá. Nechajte uplne vychladnúť, asi 2 hodiny.
Zmiešajte cukor a mlieko na polevu a urobte hustejšiu kašu, ktorou bábovku polejete druhý krát. Nechajte zatuhnúť a servírujte.

12 porcií


Tuesday, October 9, 2012

Baked Apples 2.0 / Pečené Jablká 2.0


This traditional fall desert is also called "apples in a bathrobe". I guess, it looks snug all wrapped in a dough...
Try this version, too.
.........................................................................
Tento tradičný jesenný dezért sa tiež volá "jablká v župane". Asi preto, že vyzerajú byť veľmi pohodlne zabalené do cesta...
Skúste aj túto verziu.Baked Apples 2.0

6 smaller apples, peeled
500 g pâte brisée

powder sugar for dusting


Preheat owen to 190˚C.
Roll out the dough to about 3mm thick.
Cut a strip of a dough, 3cm wide, along two sides of the dough. Take peeled apple, start to cover it with a strip of dough in a spiral fashion, starting at the top. Close tight at the bottom, place on a baking tray lined with baking paper.
Bake for about 50 minutes, or until golden brown.

Makes 6 apples
..........................................................................

Pečené Jablká 2.0

6 menších jabĺk, ošúpané
500 g hotového cesta na koláč

práškový cukor na posypanie


Predhrejte rúru na 190˚C.
Cesto vyvaľkajte na hrúbku asi 3 mm.
Odrežte pruh cesta, 3 cm široký, pozdĺž dvoch strán. Vezmite ošúpané jablko, začnite hore a špirálovite ho obaľujte tak, aby sa pruhy cesta navzájom prekrývali. Zavrite dno a položte na plech vystlaný papierom na pečenie.
Pečte asi 50 minút, alebo dozlatista.

6 jabĺkFriday, October 5, 2012

Grape Pie / Hroznový Koláč

If you don't have lard, or you don't want to use it in the recipe, feel free to replace it with butter, so use one cup of butter in here. Lard gives this brittle pastry flaky character, therefore it will be lighter.
Or use store bought crust for pies (pâte brisée).
1 cup - 250 ml
.........................................................................
Ak nemáte masť, alebo ju nechcete v recepte použiť, pokojne ju nahraďte maslom, takže použijete jeden pohár masla. Masť dá tomuto krehkému cestu šupinkovitý charakter a koláč bude ľahší.
Prípadne použijte kúpené cesto na koláče (pâte brisée).
1 pohár - 250 mlGrape Pie

For crust:
2 1/2 cups all-purpose flour
1 teaspoon salt
1 teaspoon sugar
1/2 cup butter, chilled, diced
1/2 cup lard
1/4 cup cold water

For filling:
500 g seedless grapes

1/2 cup ground almonds
2 teaspoons cinnamon

4 eggs
1/3 cup granulated sugar
250 g sour cream
6 tablespoons double cream

powdered sugar for dusting
butter for greasing


To make the dough use a food processor or pastry blender. "Cut" all the crust ingredients, except water, until the fat is mixed with the flour and small lumps are formed. Then work in some of the water by tablespoons and combine the dough with your hands into a single mass. As soon as a single mas is formed, divide it into 4 parts, put it in a plastic bag and refrigerate for about 1/2 an hour.
Meanwhile, prepare the filling. Clean grapes. In a smaller bowl, combine almonds and cinnamon, in another bowl eggs, sugar and sour and double cream.
Butter four 18x10cm baking tins (or 2 circular pie dish ∅ 21 cm).
Preheat oven to 200˚C.
On a lightly floured board roll out the dough to a slightly larger size than the tin is. Carefully place the dough into the tin and cut the excess parts away. Pierce the dough in several places, using a fork. Place baking paper on the top and weight it down with some rice, beans or other legumes. Put the tins in the oven and bake for 15 minutes.
Remove the rice and baking paper.
Sprinkle the pre-baked crust with almond-cinnamon mixture and arrange the grapes on top of it. Pour cream mixture over the grapes and sprinkle with the rest of the almonds.
Bake for 40 minutes, or until the cream in set and pastry is golden.
Remove pies from the oven and allow to cool on a wire rack. Remove from tins, dust with sugar and serve.

4 pies

.........................................................................

Hroznový Koláč

Na cesto:
2 1/2 hrnčeka hladkej múky
1 lyžička soli
1 lyžička cukru
1/2 pohára masla, vychladené, na kocky
1/2 pohára masti
1/4 pohára studenej vody

Na náplň:
500 g hrozna bez kôstok

1/2 pohára mletých mandlí
2 lyžičky škorice

4 vajcia
1/3 pohára kryštalového cukru
250 g kyslej smotany
6 lyžíc smotany na šľahanie

práškový cukor na posypanie
maslo na vymastenie


Na zarobenie cesta použite kuchynský robot, alebo nôž na cesto. "Krájajte" všetky prísady na cesto, okrem vody, kým sa nezmieša tuk s múkou a nevytvoria sa malé hrudky. Potom prilievajte vodu po lyžiciach a rukami spojte cesto do jednej masy. Hneď ako dostanete cesto do jednej hrudky, rozdeľte ho na 4 časti, vložte do plastového vrecka a odložte do chladničky na cca 1/2 hodinu. 
Medzitým si pripravte náplň. Očistite hrozno. V menšej miske zmiešajte mandle a škoricu, v druhej miske vajcia, cukor a kyslú a sladkú smotanu. 
Vymastite maslom 4 koláčové formy 18x10cm (alebo 2 kruhové formy ∅ 21cm).
Predhrejte rúru na 200˚C.
Na zľahka pomúčenej doske vyvaľkajte cesto na o trocha väčší rozmer než je forma. Opatrne vložte cesto do formy, odrežte prebytočné časti a prepychnite na niekoľkých miestach vidličkou. Na cesto položte papier na pečenie a vysypte plochu ryžou, fazuľou, alebo inou strukovinou. Dajte piecť do rúry na 15 minút. 
Vyberte korpusy z rúry a odstráňte strukovinu a papier.
Dno predpečených korpusov vysypte mandľovou zmesou a na vrch poukladajte hrozno. Zalejte hrozno smotanovou zmesou a posypte zvyškom mandlí. 
Pečte 40 minút, alebo kým nie je smotana v pevnom stave a cesto zlatistej farby. 
Vyberte koláče z rúry, nechajte vychladnúť na mriežke, vyberte z formy, pocukrujte a podávajte.

4 koláče

Tuesday, October 2, 2012

Apple Puree with Farmer Cheese / Jablkové Pyré s TvarohomFor one extra layer and one more dimension, I recommend crushed cookie layer under each apple layer. Let them sit for a few hours in the refrigerator, then serve.
Adjust the amount of sugar according to the acidity of the apples and your idea of a healthy sweetness.

...........................................................................
Pre jednu extra vrstvu a jeden ďalší rozmer, odporúčam rozdrviť piškóty, alebo iné keksy a nasypať ich pod každú jablkovú vrstvu. Nechajte ich pôsobiť zopár hodín v chladničke, až potom podávajte.
Množstvo cukru upravte podľa kyslosti jabĺk a Vaších predstáv o zdravej sladkosti.
Apple Puree with Farmer Cheese

For puree:
4 medium size apples - washed, cored, diced
50 ml water
2 teaspoons cinnamon
1 tablespoon vanilla extract
1 tablespoon sugar (or honey, or sweetener) 

For farmer cheese:
500 g farmer cheese
1 tablespoon vanilla extract
1 tablespoon sugar (or honey, or equivalent of sweetener)  

cinnamon for decoration


Put all the ingredients for the apple puree into the medium size saucepan and let it boil until the apples become very soft. Puree apples using hand blender, let it cool.
Mix farmer cheese, vanilla and sugar together. Use hand blender to mix it really smooth.
To assemble into a glass, alternate a layer of puree with a layer of farmer cheese and sprinkle the top with some cinnamon.
Serve chilled.

Makes 2 - 4 servings.

..............................................................................

Jablkové Pyré s Tvarohom

Na pyré:
4 veľké jablká - umyté, odjadrené, nakrájané na kocky
50 ml vody
2 lyžičky škorice
1 lyžica vanilkového extraktu
1 lyžica cukru (použijte med, alebo náhradné sladidlo)

Na tvaroh:
500 g tvarohu
1 lyžica vanilkového extraktu
1 lyžica cukru (použijte med, alebo náhradné sladidlo)

škorica na posypanie


Dajte všetky ingrediencie na jablkové pyré do stredne veľkého hrnca a nechajte variť, kým nie sú jablká veľmi mäkké. Rozmixujte ich pomocou ručného mixéra, nechajte vychladnúť.
Zmiešajte tvaroh, vanilku a cukor. Na vymiešanie do hladka použijte ručný mixér.
Servírujte tak, že v pohári vystriedajte vrstvu pyré s vrstvou tvarohu a vrch posypte škoricou.
Podávajte vychladené.

2-4 porcie