Friday, March 29, 2013

Kneaded Mini Cakes with Jam / Hnetený Mini Koláč s LekváromThis recipe is traditionally used for a large baking tray and consists of two identical layers of dough and a middle jam layer. Due to the festive time, it seems that the thematic and individual cakes are a happier choice here. You can cut out any shape for the top layer. You don't have to be limited to your cookie cutter. The classics are lambs, bunnies, chickens, eggs (and cats for Marta).
........................................................................
Tento recept je pôvodne na veľký plech a skladá sa z dvoch rovnakých vrstiev cesta a lekvárovej vrstvy  uprostred. Vzhľadom na sviatočný čas sa mi zdajú tématicke individuálne koláčiky šťastnejším riešením. Na hornú vrstvu môžete vykrojiť akýkoľvek tvar. Nemusíte sa obmedzovať na formičky. Klasické sú barančeky, zajace, kuriatka, vajíčka (a mačky pre Martu). 


Kneaded Mini Cakes with Jam

2 cups all-purpose flour
1 cup powdered sugar
250 g butter, at room temperature
1 sachet baking powder
4 egg yolks
handful of ground walnuts (optional)

350 ml plum jam (or apricot, strawberry, ...)

butter for greasing the baking pans
powdered sugar for dusting


Pre-grease 12 baking pans, 10 cm in diameter.
Pre-heat the oven to 200˚C.

Put all the ingredients for the dough into a bowl and knead together till a homogeneous mass forms. Transfer the dough onto your floured work surface. Roll the dough out to the thickness of 3 - 4 mm. Cut out the circles slightly larger than the bottom of the pan and place them in the prepared pans. Press down gently and apply an even layer of jam. Use the remaining dough to cut out decorative shapes and place them on the jam layer.

Bake for about 12 minutes, until the surface is golden brown.

After baking and cooling, loosen the edges and take out of the baking pans.
Dust the surface with some powdered sugar.

12 individual cakes.

........................................................................

 Hnetený Mini Koláč s Lekvárom

2 hrnčeky polohrubej, alebo hladkej múky
1 hrnček práškového cukru
1 prášok do pečiva
hrsť mletých vlašských orechov, alebo mandlí (nemusí byť)
250 g masla, izbovej teploty
4 žĺtky

120 ml slivkového lekváru (alebo marhuľového, jahodového, ...)

maslo na vymastenie formičiek na pečenie
práškový cukor na pocukrovanie


Vymastite 12 formičiek s priemerom 10 cm maslom. 
Predhrejte rúru na 200˚C.

Dajte si všetky ingrediencie na cesto do misy a vyformujte homogénne cesto hnetením. Preložte ho na pracovnú plochu a valčekom vyvaľkajte na hrúbu asi 3 - 4 mm. Postupne vykrojujte kruhy o niečo väčšie ako dno formičky a vložte do pripravených foriem. Cesto jemne utlačte a rovnomerne naneste lekvárovú vrstvu. Zo zvyšného cesta vykrojte ozdobné tvary a uložte na lekvár.

Pečte asi 12 minút, kým povrch nie je zlato - hnedej farby. 

Po upečení a vychladnutí uvoľnite okraje a vyklopte ich von. 
Povrch pocukrujte. 


12 individuálných koláčovThursday, March 28, 2013

Easter Bunny (Lamb) / Veľkonočný Zajac (Baránok)The recipe is for use for the contemporary, closable molds, volume of about 450 ml. If your mold is larger, adjust the amount of ingredients as needed.
Those bunnies are meant for show. I remember our grandmother had a similar lamb sitting on the top of the cupboard for about the half a year after Easter. The lamb sat there like a creature from another world.
........................................................................
Recept je na použite do súčasných, uzatvárteľných foriem s objemom cca 450 ml. Ak je Vaša forma väčšia, upravte množstvo ingrediencií podľa potreby.
Tento zajac je mienený na výstavku. Pamätám si, ako naša babička mala upečeného baránka aj pol roka po Veľkej noci vyloženého na skrini. Sedel tam ako bytosť z iného sveta.

Easter Bunny (Lamb)

2 eggs
2 tablespoons water
80 g powdered sugar
80 g flour
20 g cornstarch
1/2 teaspoon cinnamon
1/2 teaspoon baking powder

butter to grease the mold

powdered sugar for dusting
cinnamon
2 cloves 


Pre-grease the both sides of the mold and close them together.

Preheat oven to 180˚C.

In a bowl, mix together sugar, flour, starch, baking powder and cinnamon and stir in the eggs with water. Mix until a homogeneous mass forms, and pour it into the tightly closed mold.
Immediately put in the oven and bake for about 20 minutes, or until a successful test with a toothpick.

Allow to cool slightly inside the mold. Use the mold rim as a knife guid to even the bottom flat. Then carefully open the mold and take the bunny out and let it cool down completely.
Place it down on a serving plate, dust with some powdered sugar mixed with some cinnamon, tie a ribbon around the bunny's neck and insert the cloves in the place of bunny's eyes.

Makes one 3D bunny.

........................................................................

Veľkonočný Zajac (Baránok)

2 vajcia
2 lyžice vody
80 g práškového cukru
80 g múky
20 g kukuričného škrobu
1/2 lyžičky škorice
1/2 lyžičky prášku do pečiva

maslo na vymastenie formy

práškový cukor
škorica
2 klinčeky


Maslom vymastite obe polovice formy a formu uzavrite. 

Predhrejte rúru na 180˚C.

V miske zmiešajte spolu cukor, múku, škrob, prášok do pečiva a škoricu a primiešajte vajcia s vodou. Vymiešajte do homogénnej hmoty a vylejte do pevne uzavretej formy.
Ihneď dajte piecť na 20 minút, alebo do úspešného testu so špáratkom

Nechajte mierne vychladnúť vo forme. Okraj formy použite ako vodítko na zarovnanie prípadných nerovností dna. Potom formu opatrne otvorte a vyberte zajaca von a nechajte úplne vychladnúť. 
Posaďte ho na servírovací tanier, pocukrujte práškovým cukrom zmiešaným so škoricou, na krk uviažte stužku a na miesto očí vsaďte klinčeky. 

Jeden 3D zajac.
Wednesday, March 27, 2013

Easter Bread - Paska / Veľkonočná PaskaSweet paska is together with ham and beetroot quite an exceptional combination in the everyday Slovak cuisine. It's reserved for the special occasions, such as the Christmas Sauerkraut soup with the cheese (apple) leavened cake.
If you made your syrek just before paska, you could substitute milk added into the dough with some whey leftover from the making of syrek.
.........................................................................
Sladká paska je spolu so šunkou a cviklou výnimočnou kombináciou v slovenskej kuchyni typickou hádam len pre špeciálne príležitosti, ako je napríklad vianočná kapustnica s tvarohovým (jablkovým) kysnutým koláčom.  
Ak ste skôr ako pasku robili syrek, môžete časť mlieka prilievaného do cesta nahradiť srvátkou zo syrka.
Easter Bread - Paska

For leaven
1 tablespoon sugar
100 ml milk
40 g fresh yeast

For dough
500 g all purpose flour, plus more for dusting
1/2 sachet baking powder
1/2 teaspoon salt
2 1/2 tablespoons sugar
100 g butter, melted
1 egg
250 ml milk
handful of rasins

neutral oil for greasing the baking pans
1 egg for egg-wash


Heat up all milk.
Prepare the leaven by adding sugar and fresh yeast to some of the milk. Let sit for about 15 minutes.

In a large bowl sieve the flour, salt, baking powder, add sugar and stir. Pour in the leaven, egg and work in the butter and some of the milk. Pour milk gradually, as needed. When the dough has the right consistency, add the raisins.
Knead the dough altogether for about 10 minutes. Use a stand or hand mixer, but knead the dough using your hands for at least last minute.

Clean the sides of the bowl with a spatula, concentrating dough in the middle. Dust with flour, cover and leave it in a warm place for about one hour or until the dough has doubled its volume.

Use neutral oil to pre-grease the bottom and sides of the baking pans. Use a rectangular shape pan, or a bundt cake pan.

Transfer the rested dough onto a lightly floured work surface and divide the dough into the pre-greased baking pans. Put 400 g of dough into the smallest pan (20 x 11 cm), 500 g into the medium size pan (25 × 11 cm) and 600 g of dough into a large pan (30 x 11 cm) and the bundt cake pan.
Cover the pans with the dough in them with a towel and let it rise again for about 45 to 60 minutes.

Preheat the oven to 200˚C.

Brush the surface of the risen dough with some egg-wash just before inserting them into the oven.
Bake until golden dark brown, for about 20 minutes.

Allow to cool slightly inside the pan, then loosen the sides and remove paska from the pan. Let it cool down completely on a wire rack, or a towel.

Store the same way as bread, or freeze while still fresh.


Makes one small, one middle size loaf and two mini size bundt cakes.

.........................................................................

Veľkonočná Paska

Na kvások:
1 lyžica cukru
100 ml mlieka
40 g droždia

Na cesto:
500 g hladkej múky, plus viac na pomúčenie
1/2 prášku do pečiva
1/2 lyžičky soli
2 1/2 lyžice cukru
100 g masla, roztopené
1 vajce
250 ml mlieka
hrsť hrozienok

neutrálny olej na vymastenie foriem na pečenie
vajce na potretie


Ohrejte všetko mlieko.
Pripravte si kvások tak, že do časti mlieka dáte cukor a droždie na kvások. Nechajte postáť asi 15 minút.

Do veľkej misky si preosejte múku, pridajte soľ, prášok do pečiva, cukor a premiešajte. Prilejte kvások, vajce a zapracujte maslo a časť mlieka. Mlieko dolievajte iba postupne, podľa potreby. Keď máte cesto správnej konzistencie, prisypte za hrsť hrozienok.
Cesto mieste asi 10 minút. Použite stolový, alebo ručný mixér, ale poslednú minútu mieste rukou.

Očistite boky misy a sústreďte cesto v strede. Pomúčte, zakryjte a odložte na teplé miesto. Nechajte kysnúť asi jednu hodinu, alebo kým cesto nezdvojnásobí svoj objem.

Neutrálnym olejom vymastite dno a boky foriem na pečenie. Použite podlhovasté formy, alebo bábovkovú formu.

Vykysnuté cesto preložte na ľahko pomúčenú pracovnú plochu a rozdeľte cesto do pripravenných foriem na pečenie. Do najmenšej formy (20 x 11 cm) odvážte 400 g cesta, stredne veľkej (25 x 11 cm) 500 g a do veľkej formy (30 x 11 cm) a formy na bábovku po 600 g vykysnutého cesta.
Formy s cestom prikryjte utierkou a nechajte kysnúť asi 45 - 60 minút.

Predhrejte rúru na 200˚C.

Tesne pred vložením foriem do rúry potrite povrch rozšľahaným vajcom.
Pečte do zlatohneda, asi 20 minút.

Po upečení nechajte pasku mierne vychladnúť, uvoľnite boky a vyberte ju von. Nechajte úplne vychladnúť na mriežke, alebo na utierke.

Skladujte rovnako ako chlieb, prípadne zamrazte ešte čerstvú.


Jeden malý, jeden stredne veľký bochník a dve mini bábovky.Tuesday, March 26, 2013

Easter Egg Cheese - Syrek / Veľkonočný Syrek - Hrudka
For preparing the paska bread for the next day you could put aside the strained whey. Let the cheese drain by hanging it on a kitchen tap or if you have a deep saucepan hang it from a wooden spoon placed on the edges of the pan.
........................................................................
Scadenú srvátku si môžete odložiť na zarobenie cesta na zajtrajšiu pasku. Hrudku dajte odkvapkať na hrdlo vodovodu, alebo zaveste na varechu, ktorú prevesíte cez dostatočne vysoký hrniec.  

Easter Egg Cheese - Syrek

1l milk
10 eggs
pinch of salt
pinch of ground black pepper (optional)


Put all the ingredients into a double boiler, stir thoroughly and cook until the solids are separated from the liquid.

Lay the bottom of a strainer with several layers of muslin and pour in the cooked mass. Gather the loose ends of the muslin in the middle and press firmly to squeeze all the excess liquid out. Tie down using a kitchen twine and let it drain fro a few hours.

Store in the fridge for up to 5 days.


1 cheese ball

........................................................................

Veľkonočný Syrek - Hrudka

1l mlieka
10 vajce
štípka soli
štípka mletého čierného korenia (nemusí byť)


Dajte všetky ingrediencie na syrek do nádoby s dvojitým dnom, poriadne premiešajte a varte kým sa neoddelí pevná časť od tekutej. 

Vyložte dno cedníka niekoľkými vrstavmi gázy a prelejte uvarenú hmotu cez ňu. Nariaste voľné strany gázy do stredu, tlakom zhora sa snažte vytlačiť prebytočnú tekutinu. Zaviažte pevnou niťou a nechajte pár hodín odkvapkať. 

Syrek skladujte v chladničnie do 5 dní.


Jedna hrudka


Monday, March 25, 2013

Horseradish (with Apple) / Chren (s Jablkom)It's preferable to grate a horseradish outdoors. If you don't have that opportunity, it is important that you have your room well ventilated while grating or mixing. I recommend to wear a scarf over your nose and mouth and a ski goggles for your eyes!
.......................................................
Chren strúhajte najradšej vonku. Ak nemáte tú možnosť, je dôležité, aby ste miestnosť počas strúhania, alebo mixovania vetrali. Odporúčam šatku cez nos a ústa a lyžiarské okuliare na oči!


Horseradish (with Apple)

125 ml water
80 ml vinegar
1 tablespoon sugar
1/4 teaspoon salt

250 g horseradish
400 g apples


Put water, vinegar, sugar and salt into the pot and let it boil briefly.

Dice horseradish and apples and place them into a bowl of a food processor. Pour hot brine and mix everything until smooth (about 15 minutes).
You can also grate the horseradish and apples using a fine grater and than pour the boiled brine over it.

Transfer into a sterile and sealable container. Keep in the refrigerator for a couple of weeks .


Makes about 3/4l of horseradish.

.......................................................

Chren (s Jablkom)  

125 ml vody
80 ml ocotu
1 lyžica cukru
1/4 lyžičky soli

250 g chrenu
400 g jabĺk


Dajte vodu, ocot, cukor a soľ do hrnca a nechajte krátko zovrieť.

Nakrájajte chren a jablká na kocky a dajte ich do misky kuchynského robota. Zalejte horúcim nálevom a rozmixujte všetko na hladkú kašu (asi 15 minút).
Chren a jablká môžete aj nastrúhať na jemnom strúhadle a zaliať pripraveným nálevom. 

Preložte do sterilnej a uzatvárateľnej nádoby. Skladujte pár týždňov v chladničke.


Asi 3/4l chrenu


Easter (Not Preserved) Beetroot with Horseradish / Veľkonočná (Nezaváraná) Cvikla s Chrenom
Easter Week
From now on every day until Friday I'll bring you a traditional recipe for your Easter table. Each of these recipes can be prepared now, except the egg cheese, which is the best to be cooked on Saturday morning.

If you leave the water in which you cooked the beetroot and the cold water in which you peeled them and you"ll pour in a few tablespoons of vinegar, you can dye some hard-boiled eggs, or  an empty shells for decoration. Eggs will have a brownish red color dyed in the water in which the beets were cooked and a gently pink color in the water in which the beets were peeled (depends on how long you macerated the eggs).
.......................................................
Veľkonočný týždeň
Od dnes každý deň až do piatku Vám prinesiem tradičný recept na Váš Veľkonočný stôl. Každý z týchto receptov môžete pripraviť už teraz, až na syrovú hrudku, ktorú je najlepšie uvariť v sobotu ráno.

Ak si necháte obe vody, v ktorých ste varili a lúpali cviklu a dáte do nich pár lyžíc octu, možete v nich zafarbiť na tvrdo uvarené vajcia, alebo vyfúknuté škrupinky na dekoráciu. Vajcia budú mať hnedo červenú farbu vo vode, v ktorej sa cvikla varila a jemne ružovú farbu vo vode, v ktorej sa cvikla lúpala (závisi aj od dĺžky macerovania).  

Easter (Not Preserved) Beetroot with Horseradish

1 kg beetroot
1 teaspoon salt
1 tablespoon granulated brown sugar
160 ml vinegar
40 g horseradish


Place whole, unpeeled and raw beetroot in a pan with cold water and let it boil. Boil until semi-soft, for about 50 minutes (depends upon the size of the beetroots).

Transfer the cooked beetroots immediately into cold water and peel the skin off (wear rubber gloves).

Cut the peeled beetroots into large cubes and place them in a bowl of a food processor. Cut the horseradish into small cubes and mix along the beetroot until smooth.
An alternative would be grating the peeled beetroot and horseradish by hand using the finest grater.

Add salt, sugar, vinegar and mix again or stir (if you grated beetroot and horseradish). Allow to sit for about an hour, then taste and adjust the amount of salt, sugar and vinegar (or even horseradish) according to your taste.

Transfer into a sterile and sealable container. Store in the refrigerator for about 2 weeks.


Makes about 1l of beetroot.

.......................................................

Veľkonočná (Nezaváraná) Cvikla s Chrenom

1 kg cvikly
1 lyžička soli
1 lyžica hnedého kryštalového cukor
160 ml ocotu
40 g chrenu


Vložte celú, surovú a neolúpanú cviklu do hrnca so studenou vodou a dajte zovrieť. Varte do polomäkka, asi 50 minút (závisi od veľkosti cvikly).

Uvarenú cviklu ihneď preložte do studenej vody a ošúpte ju (použijte rukavice).

Ošúpanú cviklu nakrájajte na väčšie kocky a vložte ich do nádoby kuchynského robota. Chren nakrájajte na malé kocky a rozmixujte spolu s cviklou na kašu.
Prípadne ošúpanú cviklu a chren postrúhajte ručne na najjemnejšom strúhadle.

Pridajte soľ, cukor, ocot a rozmixujte, alebo premiešajte (ak ste cviklu a chren strúhali). Nechajte postáť asi hodinu, potom ochutnajte a podľa potreby upravte pomer soli, cukru a octu (prípadne aj chrenu).

Preložte do sterilnej a dobre uzatvárateľnej nádoby. Skladujte v chladničke cca 2 týždne.


Cca 1l cvikly.