Monday, December 29, 2014

Honest CookingBake your Slovak Roots / Slovenské Korene on Honest Cooking.
Don't miss it.
........................................................................
Bake your Slovak Roots / Slovenské Korene na Honest Cooking.
Nenechajte si to újsť. 

Sunday, November 30, 2014

Pear (or Apple) No-Recipe Compote / Hruškový (alebo Jablkový) Kompót bez ReceptuHruškový a jablkový kompót zvykneme robiť rovnako = citrón, klinčeky, škorica, vanilka a cukor podľa potreby. Skrátka upravte pomer ingrediencií podľa Vašej chuti.
........................................................................
We usually make the pear and apple compote the same way = lemon, cloves, cinnamon, vanilla and sugar as needed. Just adjust the ratio of the ingredients to your liking.
No-Recipe Pear (or Apple) Compote

pears (or apples)
lemon
cloves
cinnamon bark
vanilla pod
sugar (if needed)
water

Prepare your canning jars and lids.
Wash the pears, core them out and cut into small cubes. (Peel the apples.)
At the bottom of each glass place a slice of lemon, 3 cloves, 3-5 cm long piece of a cinnamon bark, 3 cm long pod of a vanilla and sugar as needed (about 0.5 - 2 tablespoons per jar).
Fill the cups with pears (or apple), top up with water and secure the lid.
Place the jars into the pot with cold water and let boil. Let them boil for at least 5 minutes.
Let the jars cool down in the water. After the water has cooled down, take the jars out, dry and rest them the up side down for awhile, so you are sure that the lids are well fitted.
Store for winter.

........................................................................

Hruškový (alebo Jablkový) Kompót bez Receptu

hrušky (alebo jablká)
citrón
klinčenky
drievko škorice
vanilkový lusk
cukor (podľa potreby)
voda

Pripravte si zaváracie poháre a viečka.
Hrušky umyte, odjadrite a nakrájajte na kocky. (Jablká aj ošúpte.)
Na dno každého pohára vložte plátok citróna, 3 klinčeky, 3 - 5 cm dlhé drievko škorice, 3 cm dlhý lusk vanilky a cukor podľa potreby (0.5 - 2 lyžice). 
Poháre naplnte hruškami (alebo jablkami), zalejte vodou a pevne utiahnite viečko.
Naplnené poháre vložte do hrnca so studenou vodou a dajte variť. Varte aspoň 5 minút.
Sterilizované poháre nechajte vychladnúť vo vode. Po vychladnutí ich z vody vyberte, osušte a nechajte ešte chvíľu prevrátené odpočívať, aby ste sa presvedčili, že viečko je dobre priľnuté. 
Odložte na zimu.


Wednesday, September 10, 2014

Canned Apples for Brittle Apple Pie / Zavárané Jablká na KoláčIf you can't store your apples well for the winter and you like your apple pie, you could prepare the filling now. If you sterilise the grated apples, the pie prep time will be much shorter. You'll need approximately one litre of this mass for the standard baking tray (30x40 cm) .
Recipe for an apple pie.
........................................................................
Ak neviete uskladniť jablká na zimu tak, aby Vám vydržali a máte radi jablčník, môžete sa na to pripraviť už teraz. Sterilizujte nastrúhané jablká a príprava koláča Vám potrvá o mnoho kratšie. Na klasický plech (30x40 cm) spotrebujete približne liter takto predpripravených jabĺk. 
Recept na jablčník


Canned Apples for Brittle Apple Pie

1.2 kg apples (for one pie)

Prepare two half-liter (or equivalent) canning jars and lids.
Wash, halve, core (you can also peele) and grate the apples. If your apples are very juicy, squeeze some liquid out, but don't leave them too dry.
Gently push the grated apples into the jars. Pack lightly as the apples will increase their volume a bit, and try to avoid trapped air.
Close your jars tightly, put them into the pot with cold water and boil for about 5 minutes.
Let the jars cool down in the water. After cooling, take the jars out from the water, pat dry and allow to rest for a while while placed up side down, so that you are sure the jars are properly sealed.

Two 0.5 l canning jars.
........................................................................

Zavárané Jablká na Koláč

1,2 kg jabĺk (na jeden koláč)

Pripravte si dva pol litrové (alebo ich ekvivalent) zaváracie poháre a viečka. 
Jablká umyjte, rozpolte, odjadrite (môžete aj ošúpať) a nastrúhajte. Ak sú jablká príliš šťavnaté, vytlačte z nich tekutinu, ale nie úplne dosucha. 
Nastrúhané jablká jemne vtlačte do pohárov. V pohároch by nemal byť vzduch, ale jablká by nemali byť príliš natlačené, pretože pri sterilizácií mierne zväčšia svoj objem.
Poháre dobre uzavrite, vložte do hrnca so studenou vodou a dajte variť. Varte asi 5 minút. 
Sterilizované poháre nechajte vychladnúť vo vode. Po vychladnutí ich z vody vyberte, osušte a nechajte ešte chvíľu prevrátené odpočívať, aby ste sa presvedčili, že viečko je dobre prilnuté. 

Dva 0,5l zaváracie poháre. 

Friday, September 5, 2014

Bake Your Slovak Roots in a magazine Pyré / Slovenské Korene v časopise Pyré


Three of our recipes and a short editorial have been published in the third issue of the Pyré magazine with the topic "Border". Two of those recipes (potato bread and aspic) are new, never published on the blog and one of them (palenka) is already available here.
I would like to thank the extremely skilled Jana and Anna for the opportunity to be part of this issue of the magazine.
The magazine can be bought here http://www.pyre.sk/kde-nas-najdete/
"Pyré has returned with its typical intense mixture of recipes, information of powerful articles and wildly colourful photos. The new Pyré with a serial number #03 is thematically focused, but readers are certainly already used to the individual articles reflecting the main theme often in different, seemingly unrelated angles. This time, everything in Pyré revolves around "borders". But not through the classic culinary holiday, but for example by the little-known taste umami; through well-known bryndza; geographically defined quality food in the European Union; smuggling food in a travel luggage; Tokai wine; the delicious cruise along the beautiful Blue Danube; or by an artist Karol Pichler's conceptual interpretation of the phenomenon of food."
........................................................................
V treťom čísle časopisu Pyré s témou "Hranica" vyšiel krátky editoriál a tri recepty zo Slovenských Koreňov. Sú to dva na blogu nikdy nepublikované recepty na zemiakový chlieb a huspeninu a jeden odpublikovaný recept na pálenku
Aj touto cestou sa chcem poďakovať nesmierne šikovnej Jane a Anne za možnosť byť súčasťou ich ostatného čísla. 
Časopis si môžete kúpiť na týchto miestach http://www.pyre.sk/kde-nas-najdete/

"Pyré sa opäť vracia so svojou typickou intenzívnou zmesou receptov, informáciami nadupaných článkov a divoko farebných fotiek. Aj nové Pyré s poradovým číslom #03 je tématicky zamerané, ale čitatelia si už isto zvykli, že jednotlivé články odrážajú hlavnú tému často v rôznych, zdanlivo nesúvisiacich rovinách. Tentokrát sa všetko v Pyré točí okolo „hranice”. Nie však prostredníctvom klasickej dovolenkovej kulinárie, ale napríklad od málo známej chuti umami, cez dobre známu bryndzu, geografické vymedzovanie kvalitných lokálnych potravín v Európskej únii, pašovanie jedla v cestovnej batožine, tokajské vína, až po chutnú plavbu po krásnom modrom Dunaji, či konceptuálnu interpretáciu fenoménu jedla v podaní výtvarníka Karola Pichlera."
Monday, August 11, 2014

Baked Jam Buchty - Sweet Dumplings / Pečené Lekvárové BuchtyPreparation of the leavened dough can be simplified if active dry yeast (to half a kilo flour) is used instead of the fresh one. You can choose whether you'll brush buchty with syrup after baking, or you'll dust them with powdered sugar. Or both ...
.................................................................................................
Prípravu cesta na buchty si môžete zjednodušiť tak, že použijete sušené droždie na 1/2 kila múky a vynecháte prípravu kvásku. Môžete si vybrať, či buchty po upečení potriete sirupom, alebo ich posypete práškovým cukrom. Alebo oboje ...

Baked Jam Buchty - Sweet Dumplings

basic recipe for leavened dough (1/2 kg flour)
extra flour for work

strawberry (plum, apricot, ...) jam
neutral oil (canola oil) for brushing buchty before baking
simple syrup (1 part water + 1 part sugar, or weaker)  for brushing buchty after baked (optional)
powdered sugar for dusting (optional)

Make a batch of a leavened dough.
Make syrup.
Grease your baking tray with high side walls (40x30 cm). Use more oil than you normally would.
After the first rising, put the dough on your flour dusted work surface and roll it out into a thickness of about a half centimetre. Cut the dough, using a share knife, into squares and place about a teaspoon of jam in the centre of each square. Shape a ball by lifting and pinching all four corners together, roll it on the desktop to form elongated shape. Place the buns (seam down) directly on the baking tray. Roll four sides in oil on the tray first, so that buchty, separate with oil, does not stick together during baking.
Let it rise again for about 15-30 minutes, depending on the room temperature.
Preheat the oven to 200˚C.
After the second rising, brush the top of buchty with more oil and bake for 25 minutes, or until golden-brown.
Once removed from the oven brush with simple syrup immediately and sprinkle with powdered sugar after cooled down a bit.

Makes about 23 buchty.
.................................................................................................

Pečené Lekvárové Buchty

základný recept kysnutého cesta (z 1/2 kg múky)
extra múka na prácu

jahodový (slivkový, marhuľový, ...) lekvár
neutrálny olej (repkový olej) na potretie buchiet pred pečením
cukrový sirup na potretie po upečení (1 diel vody + 1 diel cukru, alebo sleabší) (nemusí byť)
práškový cukor na posypanie (nemusí byť)

Pripravte si základný recept kysnutého cesta.
Pripravte si sirup.
Olejom vymastite plech na pečenie s vysokými bokmi, cca 40x30 cm. Použite viac oleja, než by ste normálne použili.
Po prvom vykysnutí cesta, cesto vylejte na múkou poprášenú pracovnú plochu a valčekom rozvaľkajte na hrúbku cca pol centrimetra. Ostrým nožom nakrájajte cesto na štvorce a do stredu každého štvorca umiestnite 1 lyžičku lekváru. Zdvíhaním a štípkaním zliepajte spolu všetky štyri rohy a vytvarujte tak guľu, ktorú rolovaním na pracovnej ploche vytvarujete do pozdĺžneho tvaru. Buchtu položte (skladom dolu) priamo na vymastený plech tak, že ju najprv vyváľate v oleji zo štyroch strán. Takto sa buchty, oddelené olejom, nezlepia pri pečení.
Nechajte podkysnúť cca 15 - 30 minút, podľa teploty v miestnosti.
Predhrejte rúru na 200˚C.
Po druhom podkysnutí, potrite vrch buchiet olejom a pečte 25 minút, alebo kým nie sú zlato-hnedej farby.
Po vybratí z rúry ihneď potrite sirupom a po vychladnutí pocukrujte.

Cca 23 buchiet
Tuesday, July 8, 2014

Apricot Cake with Streusel / Crumble // Marhuľový Koláč s Posýpkou / Mrveničkou / DrobenkouThis apricot cake is even simpler than this one with plums. Surly you could switch plums for apricots, or apricots for plums and you'll have a variation on a similar theme. But do try out this one, because it is so simple and it has a surprisingly rich taste of apricots, butter and summer.
To make the pastry/streusel use your hands, wooden spoon, mixer, or food processor.
........................................................................
Tento marhuľový koláč je ešte jednoduchší než tento so slivkami. Samozrejme, môžete vymeniť slivky za marhule, alebo marhule za slivky a budete mať inú variáciu na podobnú tému. Ale vyskúšajte aj tento recept, lebo je veľmi jednoduchý a má prekvapivo plnú chuť marhúľ, masla a leta.
Cesto/posýpku si môžete pripraviť tak, že ho vymiešate rukami, vareškou, v mixéri, alebo v robote.

Apricot Cake with Streusel / Crumble

150 g butter 
70 g granulated sugar 
200 g flour 
1 sachet vanilla sugar (or 1 tablespoon vanilla extract) 

2 tablespoons ground almonds (or ground walnuts) 
600 g apricots, quartered and stoned 
cinnamon for dusting
1 - 2 tablespoons granulated sugar (only if your apricots are too sour) 

Preheat oven to 200˚C.
Grease your round springform cake pan (22-24 cm) with butter and dust with flour.
In the larger bowl mix together butter, sugar, vanilla and flour until crumbly consistency. Press half of the mass in an even layer onto the bottom and sides of the baking tin. Sprinkle with almonds (or walnuts), place prepared apricots on the top (if they are too acidic, sprinkle them with sugar), lightly dust with cinnamon and crumble the rest of your streusel on top of it all.
Bake in the oven for about 50+ minutes, or until golden-brown.

Makes 8 slices.

........................................................................

Marhuľový Koláč s Posýpkou / Mrveničkou / Drobenkou

150 g masla
70 g kryštálového cukru
200 g múky
1 vrecko vanilkového cukru (alebo 1 lyžica vanilkového extraktu)

2 lyžice mletých mandlí (alebo mletých vlašských orechov)
600 g marhulí, rozštvrtené a vykôstkované
škorica na posýpanie
1 - 2 lyžice kryštálového cukru (len ak sú marhule kyslé)

Predhrejte rúru na 200˚C. 
Maslom vymastite a múkou vysypte okrúhlu formu na pečenie (22 - 24cm). 
Vo väčšej mise vymiešajte spolu maslo, cukor, vanilku a múku do drobivej konzistencie. Polovicu tejto hmoty vtlačte v rovnomernej vrstve na dno a boky formy na pečenie. Dno posýpte mandľami (alebo vlašskými orechami), poukladajte na ne pripravené marhule (ak sú príliš kyslé, posýpte ich cukrom), zľahka ich poprášte škoricou a posypte zbytkom posýpky.
Pečte v rúre asi 50+ minút, alebo kým nie je cesto zlato-hnedej farby. 

8 kúskov
Sunday, June 29, 2014

Blueberry and Poppy Seed Bublanina / Bublanina s Čučoriedkami a MakomDo you remember this recipe? Here is bublanina (a bubble cake) with whipped egg whites. And poppy seed oil, that gives the cake noticeable taste of ground poppy seeds.
This recipe is suitable for softer and literally lighter fruits such as raspberries, strawberries or blueberries. The cake is fluffy and the fruit won't "get lost" in the batter. Heavier and harder fruits, such as plums or peaches are for this kind of batter too heavy.
.......................................................................
Pamätáte si na tento recept? Tu je bublanina so snehom. A makovým olejom, ktorý dá bublanine zreteľnú chuť mletého maku.   
Tento recept je vhodný pre mäkkšie a doslova ľahšie ovocie, napríklad maliny, jahody, alebo čučoriedky. Piškóta je nadýchaná a ovocie sa v ceste "nestratí". Tvrdšie a doslova ťažšie ovocie, ako napríklad slivky, alebo broskyne, sú pre tento typ cesta príliš ťažké. Blueberry and Poppy Seed Bublanina

3 eggs, separated
3 tablespoons granulated sugar 
3 heaping tablespoons flour 
1/2 sachet (7 g) baking powder 
1 tablespoon poppy seeds 
1 tablespoon poppy seed oil (you can use another oil, such as neutral canola oil) 
zest of half a lemon 
1 heaping cup blueberries 

butter and flour to grease and dust baking pan 
lemon juice and flour to coat blueberries 
powdered sugar to dust bublanina 


Preheat oven to 190˚C.
Use butter and flour to grease and dust your 22x22 cm large baking tray with high side walls.
In a small bowl, combine flour, baking powder and poppy seeds.
Put egg whites and sugar into a bowl of electric mixer and whip until soft peaks form. Then add the egg yolks and mix briefly. Release the bowl and mix in the flour mix, oil and lemon zest using only a spatula. Pour the mixture onto the prepared baking tray.
Place blueberries coated in lemon juice and flour on top of the batter and put it immediately into the oven to bake for about 20 minutes, or until the surface is golden in colour and the toothpick comes out clean.
After baking, let the bublanina rest for a bit, slice it (4x4) and dust it with powdered sugar.

Makes 16 pieces.

.......................................................................

Bublanina s Čučoriedkami a Makom

3 vajcia, oddeľte bielka od žĺtkov
3 lyžice kryštálového cukru
3 kopcovité lyžice múky
1/2 vrecka (7g) prášku do pečiva
1 lyžica maku
1 lyžica makového oleja (môžete použiť aj iny olej, napríklad neutrálny repkový)
kôra z polovice citróna
1 kopcovitý pohár čučoriedok

maslo a múka na vymastenie a vysypanie plechu na pečenie
ctrónová šťava a múka na obalenie čučoriedok
práškový cukor na posypanie upečenej bublaniny


Predhrejte rúru na 190˚C.
Maslom vymastite a múkou vysypte 22x22 cm veľký plech na pečenie s vysokými bokmi. 
V malej miske zmiešajte múku, prášok do pečiva a mak.
Dajte bielka a cukor do nádoby elektrického mixéra a vyšľahajte ľahký sneh. Potom pridajte žĺtky a ešte krátko premiešajte. Uvoľnite nádobu mixéra a už iba stierkou zľahka zamiešajte múku, olej a citrónovú kôru do snehu. 
Zmes vylejte na pripravený plech.
Na povrch poukladajte v citrónovej šťave a múke obalené čučoriedky a ihneď dajte piecť do rúry na cca 20 minút, alebo kým nie je povrch zlatavej farby a špáratko po vpichnutí do stredu plechy ostane čisté. 
Po upečení nechajte bublaninu krátko oddýchnuť, nakrájajte ju na 4x4 rady a povrch posypte práškovým cukrom.

16 kúskov


Monday, June 23, 2014

Cherry Jam (no sugar) / Čerešňový Džem (bez cukru)


If you have some extra super ripe and sweet cherries, you could make your jam without any sugar. Make the jam only in a small batch and store it in the refrigerator. If you want to keep cherries, or other fruit for the winter, you should add the sugar in a ratio of 1kg:0.5kg, or 1kg:0.75kg (fruit:sugar), according to the acidity of the fruit. In this case, sterilise filled up and sealed glasses (boil them immersed in water for 10-15 minutes, depends on volume of your canning jars).
If you want to keep it traditional, do not use Amaretto in your already made jam. Instead, pour in some kirsch. I'm almost certain that our great great grandmothers did pour something into theirs marmalades. Although, you'll not find it mentioned in any recipe.
And if you'd like to highlight the flavor of jam, but don't want to use liquor, wrap the cherry pits in a single layer of gauze and boil them with pureed cherries for at least 20 minutes. Then discard the pits and proceed further in the recipe. This gives the jam a subtle taste of almonds.
........................................................................
Ak máte super extra dozreté a sladké čerešne, môžete z nich pripraviť džem bez cukru. Robte ho iba v malom množstve a skladujte ho v chladničke. Ak chcete uchovať čerešne, alebo aj iné ovocie na zimu, odporúčam pridať cukor v pomere 1kg:0.5kg, alebo 1kg:0.75kg (ovocie:cukor), podľa kyslosti ovocia. V tom prípade naplnené a uzavreté sklíčka aj sterilizujte (varte ponorené vo vode po dobu 10 - 15 minút, podľa objemu pohára).  
Ak sa chcete držať tradícií, do uvareného džemu neprilievajte Amaretto, ale čerešňovicu. Som si takmer istá, že prastaré matere ju do svojich lekvárov prilievali, aj keď to v receptoch spomenuté nenájdete.  
A ak by ste chceli chuť džemu zvýrazniť, ale nechcete použiť likér, zabaľte kôstky z čerešní do jednej vrstvy gázy a povarte ich spolu s rozmixovanými čerešňami po dobu aspoň 20 minút. Potom ich vyberte a pokračujte ďalej v recepte. Takto získa džem jemný nádych mandlí.
Cherry Jam (no sugar)

900 g cherries (650 g pitted) 
zest of 1 lemon 
gelling agent - pectin for adequate amount of fruit 
40 ml Amaretto (almond liqueur) optional

Sterilise 4 canning jars, 220 ml each. 
Blend about 3/4 of the cherries using hand blender, add lemon zest, the rest of the cherries and let it boil.
Use gelling agent according to the manufacturer's instructions (check in which step you'll add the agent - cold or hot and boiling time). 
After done, stir into your jam Amaretto, if using and immediately pour into your prepared small jars. Close the jar lids tightly and turn upside down. Let it cool completely. Store in a refrigerator. 

Makes 4 x 220 ml

........................................................................

Čerešňový Džem (bez cukru)

900 g čerešní (650 g odstopkovaných a vykôstkovaných)
kôra z 1 citróna
želírovací prípravok - pektín na adekvátne množstvo ovocia
40 ml Amaretta (mandľový likér) nemusí byť

Sterilizujte 4 zaváracie poháre, 220 ml každý. 
Trištvrte množstva čerešní zľahka rozmixujte ponorným mixérom, pridajte kôru z citróna zvyšné celé čerešne a dajte variť. 
Želírovací prípravok použijte podľa návodu výrobcu (skontrolujte krok, v ktorom prípravok pridáte - za studena, alebo za tepla a dobu varenia). 
Po dovarení a odstavení džemu primiešajte likér a ihneď plnite pripravené malé zaváracie poháre. Poháre tesne uzavrite a otočte hore dnom. Poháre nechajte úplne vychladnúť a uložte ich do chladničky.

4 x 220 ml   


Saturday, April 26, 2014

Slovak Pasta Part 2 - Halušky (Trepanky), Tarhanky, Ščikanky / Slovenské Cestoviny Časť 2 - Halušky (Trepanky), Tarhanky, Ščikanky
These pastas are prepared for immediate use. They do not dry for long-term storage as our pasta from the first part.
Tarhanky and Ščikanky are very similar (picture under this block of text - tarhanaky on the left, ščikanky on the right hand side), prepared from a rolled out dough. Also the use is almost the same - for example, in a pork or smoked meat soup. Tarhanky could also be made with sauerkraut. Halušky, on the other hand, are prepared with a different ratio of potatoes and flour. The dough is more fluid and halušky are formed while thrown into a boiling water. The most typical dish is made with sheep cheese - bryndza, farmer cheese, cabbage, or with potatoes.
For a variation, try green halušky made with spinach, or pinkish red made with beets.
.........................................................................
Tieto cestoviny sa pripravujú k okamžitému použitu, nesušia sa na dlhodobé uskladnenie ako cestoviny z prvej časti.
Tarhanky a ščikanky sú si veľmi podobné (obrázok pod týmto blokom textu - tarhanky vľavo, ščikany vpravo), pripravujú sa z vyvaľkaného cesta, aj použitie majú takmer rovnaké - napríklad do bravčovej alebo údenej polievky. Tarhanky sa tiež zvyknú robiť s kyslou kapustou. Halušky sa na druhej strane pripravujú s iným pomerom zemiakov a múky, cesto je tekutejšie a tvaruje sa pri vhadzovaní do vriacej vody. Najtypickejšie sú s bryndzou, tvarohom, kapustou, alebo so zemiakmi.
Pre obmenu skúste zelené halušky so špenátom, alebo červeno-ružové s cviklou. 

Halušky (Trepanky) 

2 potatoes (270 g before peeling, 1 potato per person), peeled, grated very fine 
100 g flour (a bit less or more if needed)
1/4 teaspoon salt 

water for cooking 
salt for water

Prepare a large amount of boiling, salted water.
Mix potatoes, flour and salt into a sticky and thin batter consistency. Pour the batter onto a large mesh sieve and use spoon to mix it around on the top, while the batter is running down through the sieve. Big drops are created, falling into the water. During this process, the water should boil. Allow the water to foam. Just before boiling over, pour a little cold water into the pot (about half a cup, water will not stop boiling, just won't boil over). Repeat it three times. At this point your halušky should by cooked.
Drain immediately. If you process halušky right away, continue the chosen method. If you won't process them immediately, run some cold water over (to prevent sticking of the pasta together).

Serves 2

.........................................................................

Halušky (Trepanky)

2 zemiaky (270 g pred ošúpaním, 1 zemiak na osobu), ošúpané, postrúhané na veľmi jemno
100 g múky (viac, alebo menej, podľa potreby)
1/4 lyžičky soli

voda na varenie
soľ do vody

Pripravte si väčšie množstvo vriacej, osolenej vody. 
Zmiešajte zemiaky, múku a soľ do konzistencie lepivého, riedkého cesta. Cesto vylejte na sitko s veľkými okami a varechou premiešavajte stekajúce cesto skrz otvory sita tak, aby sa do vody dostávali "kvapky" cesta. Počas tohoto procesu by voda mala vrieť. Nechajte vodu speniť. Tesne pred vykypením vlejte troška studenej vody do hrnca (asi pol pohára, voda neprestane vrieť, len nevykypí). To zopakujte trikrát. V túto chvíľu by halušky už mali byť uvarené. 
Okamžite sceďte. Ak spracujete halušky ihneď, pokračujte zvolenou metódou. Ak ich nespracujete ihneď prelejte ich studenou vodou (aby sa nezlepili).  

2 porcie

Tarhanky, Ščikanky 

250 g (2 pieces) potatoes 
200 g flour 
salt 
3 tablespoons water - if needed 

water for cooking 
salt for water 

Prepare a large amount of boiling, salted water.
Mix potatoes, flour, salt and water together to form a not too soft dough. Let it sit for at least 10 minutes. Roll it out on the board to a thickness of about 5 mm or thinner. Cut the dough with the knife into strips about 5 cm wide. If you make Tarhanky, take one strip in your hand and tear off the small pieces. If you are making Ščikany, cut off the pieces using a sharp edge of a spoon, let an arc of the spoon shape the individual pieces.
Throw the pieces into a boiling water, pour half of a cup into a boiling over pot for three times (like with Halušky) and when cooked, drain. Run under the cold water immediately.

Makes 2 - 4 servings

.....................................................................

Tarhanky, Ščikanky

250 g (2 ks) zemiakov, ošúpané a postrúhane na jemno
200 g múky
soľ
3 lyžice vody, podľa potreby

voda na varenie
soľ do vody

Pripravte si väčšie množstvo vriacej, osolenej vody. Zo zemiakov, múky, soli a vody si vypracujete nie príliš mäkké cesto. Nechajte ho postáť aspoň 10 minút a vyváľkajte ho na pracovnej doske na hrúbku cca 5mm, alebo tenšie. Pokrájajte nožom na pásy široké asi 5 cm. Ak robíte tarhanky, zoberte si jeden pás cesta do ruky a uštipkávajte (trhajte) malé kúsky. Ak robíte ščikany, odštikávajte kúsky cesta pomocou ostrej hrany lyžice, nechajte oblúk lyžice formovať tvar jednotlivých kúskov. 
Vhadzujte do vriacej vody, trikrát zalejte kypiací hrniec studenou vodou (rovnako, ako s haluškami) a po uvarení okamžite scedte a prelejte studenou vodou. 

2 - 4 porcie