Monday, August 11, 2014

Baked Jam Buchty - Sweet Dumplings / Pečené Lekvárové BuchtyPreparation of the leavened dough can be simplified if active dry yeast (to half a kilo flour) is used instead of the fresh one. You can choose whether you'll brush buchty with syrup after baking, or you'll dust them with powdered sugar. Or both ...
.................................................................................................
Prípravu cesta na buchty si môžete zjednodušiť tak, že použijete sušené droždie na 1/2 kila múky a vynecháte prípravu kvásku. Môžete si vybrať, či buchty po upečení potriete sirupom, alebo ich posypete práškovým cukrom. Alebo oboje ...

Baked Jam Buchty - Sweet Dumplings

basic recipe for leavened dough (1/2 kg flour)
extra flour for work

strawberry (plum, apricot, ...) jam
neutral oil (canola oil) for brushing buchty before baking
simple syrup (1 part water + 1 part sugar, or weaker)  for brushing buchty after baked (optional)
powdered sugar for dusting (optional)

Make a batch of a leavened dough.
Make syrup.
Grease your baking tray with high side walls (40x30 cm). Use more oil than you normally would.
After the first rising, put the dough on your flour dusted work surface and roll it out into a thickness of about a half centimetre. Cut the dough, using a share knife, into squares and place about a teaspoon of jam in the centre of each square. Shape a ball by lifting and pinching all four corners together, roll it on the desktop to form elongated shape. Place the buns (seam down) directly on the baking tray. Roll four sides in oil on the tray first, so that buchty, separate with oil, does not stick together during baking.
Let it rise again for about 15-30 minutes, depending on the room temperature.
Preheat the oven to 200˚C.
After the second rising, brush the top of buchty with more oil and bake for 25 minutes, or until golden-brown.
Once removed from the oven brush with simple syrup immediately and sprinkle with powdered sugar after cooled down a bit.

Makes about 23 buchty.
.................................................................................................

Pečené Lekvárové Buchty

základný recept kysnutého cesta (z 1/2 kg múky)
extra múka na prácu

jahodový (slivkový, marhuľový, ...) lekvár
neutrálny olej (repkový olej) na potretie buchiet pred pečením
cukrový sirup na potretie po upečení (1 diel vody + 1 diel cukru, alebo sleabší) (nemusí byť)
práškový cukor na posypanie (nemusí byť)

Pripravte si základný recept kysnutého cesta.
Pripravte si sirup.
Olejom vymastite plech na pečenie s vysokými bokmi, cca 40x30 cm. Použite viac oleja, než by ste normálne použili.
Po prvom vykysnutí cesta, cesto vylejte na múkou poprášenú pracovnú plochu a valčekom rozvaľkajte na hrúbku cca pol centrimetra. Ostrým nožom nakrájajte cesto na štvorce a do stredu každého štvorca umiestnite 1 lyžičku lekváru. Zdvíhaním a štípkaním zliepajte spolu všetky štyri rohy a vytvarujte tak guľu, ktorú rolovaním na pracovnej ploche vytvarujete do pozdĺžneho tvaru. Buchtu položte (skladom dolu) priamo na vymastený plech tak, že ju najprv vyváľate v oleji zo štyroch strán. Takto sa buchty, oddelené olejom, nezlepia pri pečení.
Nechajte podkysnúť cca 15 - 30 minút, podľa teploty v miestnosti.
Predhrejte rúru na 200˚C.
Po druhom podkysnutí, potrite vrch buchiet olejom a pečte 25 minút, alebo kým nie sú zlato-hnedej farby.
Po vybratí z rúry ihneď potrite sirupom a po vychladnutí pocukrujte.

Cca 23 buchiet