Friday, August 24, 2012

Leavened Dough (Basic Recipe) / Kysnuté Cesto (Základný Recept)


Poppyseed and walnut rolls, plum cake with streusel, or cinnamon rolls - wasp nests can be made out of this leavened dough. Recipes will be coming in the mentioned order .....
Every flour needs a different amount of liquids. Therefore, it is better to pour the milk in additions during kneading.
...........................................................

Z tohto kysnutého cesta si môžete urobiť makový a orechový rožok, slivkový koláč s posýpkou, alebo osie hniezda. Recepty budú prichádzať vo vymenovanom poradí .....
Každá múka potrebuje odlišné množstvo tekutín. Preto je lepšie dolievať mlieko počas miesenia cesta, podľa potreby.
Leavened Dough (Basic Recipe)

For leaven
1 tablespoon sugar
125 ml milk
40 g fresh yeast

For dough
500 g all purpose flour
1 teaspoon salt
125 ml milk
2 tablespoons sugar
4 tablespoons water
150 ml canola oil (or another neutral oil)

Heat up all milk.
Prepare the leaven by adding sugar and fresh yeast to the half of the milk. Let stand for about 15 minutes.

In a large bowl sieve the flour, add salt and leaven and gradually work in the water, oil and some of the rest of the milk. Pour milk gradually, as needed.

Knead the dough for about 10 minutes. Use a stand or hand mixer, but knead the dough using your hands for at least last minute.

Clean the sides of the bowl with spatula, concentrating dough in the middle. Dust with flour, cover and leave it in a warm place for about one hour or until the dough has doubled its volume.

About 1 kg dough

.....................................................

Kysnuté Cesto (Základný Recept)

Na kvások
1 lyžica cukru
125 ml mlieka
40 g droždia

Na cesto
500 g hladkej múky
1 lyžička soli
125 ml mlieka
2 lyžice cukru
4 lyžice vody
150 ml repkového oleja (alebo iný neutrálny olej)

Ohrejte všetko mlieko.
Pripravte si kvások tak, že do polovice mlieka dáte cukor a droždie na kvások. Nechajte postáť asi 15 minút.

Do veľkej misky si preosejte múku, pridajte soľ a kvások a postupne zapracujte vodu, olej a časť zvyšného mlieka. Mlieko dolievajte iba postupne, podľa potreby.

Cesto mieste asi 10 minút. Použite stolový, alebo ručný mixér, ale poslednú minútu mieste rukou.

Očistite boky misy a sústreďte cesto v strede. Pomúčte, zakryjte a odložte na teplé miesto. Nechajte kysnúť asi jednu hodinu, alebo kým cesto nezdvojnásobí svoj objem.

Cca 1 kg cesta

No comments: