Saturday, June 2, 2012

Elderflower Syrup - Cordial / Bazový SirupThis is one of the recipes, where the right amount of ingredients is depending solely on the consumer. I suggest to respect the ratio of two out of the four component parts - flowers and water. Feel free to experiment with sugar and lemons. Some of more traditional recipes are calling for citric acid and boiling the extract. I suggest not only easier, but maybe even better approach in terms of conservation of beneficial substances - omitting cooking.
Elderflower cordial mix with water, sparkling water, tonic or gin. 
............................................................
Toto je jeden z tých receptov, kde správny pomer ingrediencií závisí výlučne od subjektu konzumenta. Zo štyroch zložiek odporúčam rešpektovať pomer dvoch. Pomer kvetov bazy a vody. Nemajte žiadne zábrany experimentovať s cukorm a citrónmi. Niektoré tradičné recepty volajú po kyseline citrónovej a po varení vzniknutého extraktu. Ja navrhujem nie len jednoduchší, ale možno aj lepší postup z pohľadu zachovania užitočných substancií - bez varenia. 
Bazový sirup miešajte s vodou, minerálkou, tonikom alebo ginom.Elderflower Syrup - Elderflower Cordial

20 elder flowers 
2 liters boiled and cooled water 
3 lemons 
600gr granulated sugar 

Prepare pre-boiled and cooled water. Collect opened elder flowers. Try to pick them carefully to save what most of pollen. Check and clean each flower thoroughly and get rid of any insects and green leaves. Leaves, as well as unripe fruits are poisonous. 

Place flowers in a large glass or bowl, pour water over them. Squeeze lemons and add juice and rind cut into large pieces to the bowl. Use lemon peels to ensure that all the flowers are submerged. Leave to brew for at least 24, but no more than 48 hours. 

Sufficiently large strainer secure with the bowl to collect the extract. Insert two layers of gauze or muslin into the strainer and strain the extract. Pour sugar into the collect juice and stir until it is completely melted. Use a jug and funnel or ladle to pour into bottles.

Keep in the fridge. It lasts at least 2 months (if it will lasts that long).

If you want to keep the syrup longer, for example to the next season, I recommend to slightly increasing the amount of sugar, somewhere between 1 - 2kg and sterilize the bottles. This is done after the bottles are filled and tightly closed. Insert bottles into the so high pot that it is possible to level water bath with the level of syrup, so the whole volume is heated evenly. It is good to use more-less bottles of the same hight. Slowly bring water to boil. Boil for about 10 minutes. Then take off from the heat and let them cool in the water. This will take several hours. After this process syrup can be kept in a cool and dark place, do not refrigerate.

Makes about 2l

...........................................................

Bazový Sirup

20 kvetov čiernej bazy
2l prevarenej a vychladenej vody
3 citróny 
600gr kryštálového cukru

Majte pripravenú vopred prevarenú a vychladenú vodu. Až potom nazbierajte rozvité kvety bazy. Pokúste sa ich trhať opatrne, aby ste ušetrili čím najviac peľu. Dôkladne prezrite každý kvet a očistite od hmyzu a listov. Listy, rovnako aj nezrelé plody, sú jedovaté. 

Vložte kvety do veľkej nádoby, zalejte vodou. Z citrónov vytlačte šťavu a kôru nakrájajte na väčšie kúsky. Všetko, šťavu aj kôru, pridajte do nádoby. Presvedčte sa, že všetky a celé kvety sú ponorené, použijte na to citrónove šupky. 
Nechajte luhovať minimálne 24, najviac 48 hodín.

Dostatočne veľké sitko zaopatrite nádobou na zachytenie extraktu. Do sitka vložte dve vrstvy gázy a cez ňu preceďte extrakt. Do zachytenej šťavy prisypte cukor a zamiešajte kým sa úplne neroztopí. Použite džbán a lievik, alebo naberačku na nalievanie do fliaš. 

Skladujte v chladničke. Vydrží minimálne 2 mesiace (pokiaľ tak dlho vydrží).

Pokiaľ si chcete sirup odložiť na dlhšie, napríklad do ďalšej sezóny, odporúčam mierne zvýšiť množstvo cukru, niekde medzi 1- 2kg a naplnené fľaše sterilizovať. To spravíte tak, že fľaše po nalnení a dobrom uzavretí vložíte do tak vysokého hrnca, aby bolo možné zaliať fľaše do úrovne hladiny sirupu, aby sa celý objem zahrieval rovnako. Preto je dobré použiť zhruba rovnako vysoké fľaše. Takto zaliaté fľaše vodou pomaly zahrievajte. Nechajte vrieť asi 10 minút. Potom prívod tepla vypnite a nechajte fľaše vo vode vychladnúť. To potrvá zopár hodín. Po tomto procese môžete sirup skladovať na chladnom a tmavom mieste, nemusíte v chladničke. 

Množstvo - 2l
4 comments:

MyWay said...

Možem sa opýtať, luhujeme pri izbovej teplote alebo v chladničke... Ďakujem.

bake your slovak roots said...

Pri izbovej teplote ...

MyWay said...

Už luhujeme, ... som uplne očarená týmto blogom, veľa receptov ako z mojej kuchyne... stará dobrá klasika. Bazový sirup som vždy dostala až tento rok som sa rozhodla robiť vlastný, tak uvidíme.

bake your slovak roots said...

Ďakujem.
Držím palce nech sa podarí!