Saturday, June 16, 2012

Chocolate Student Seal / Čokoláda Študentská Pečať

I guess, chocolate "student seal" is called "student" because it contains all sorts of different things. As if there was not enough of almonds for the whole chocolate bar, so there are also raisins and hazelnuts and dried fruits and jelly candies. The good news is that you can create your own vision of the student "shortage" and omit the jelly candy .....
To have a black, velvet sheen, you have to temper the chocolate. This means to heat it to about 46˚C, then cool it down to 32˚C. This is achieved by adding some new, not melted yet, chocolate. It isn't difficult, you just need to have a kitchen thermometer. We are tempering the dark chocolate, it is not suitable for white or milk chocolate.
..............................................................

Čokoláda študentská pečať sa volá študentská asi preto, že je v nej množstvo rôznych drobností, zo všetkého troška. Akoby nebolo dosť mandlí na celú čokoládu, takže sú tam aj hrozienka, aj lieskové, aj sušené ovocie a želé cukríky. Dobrá správa je tá, že si môžete vytvoriť vlastnú predstavu študentského "nedostatku" a vynechať žele cukríky .....
Aby mala Vaša čokoláda čierny, zamatový lesk, musíte ju temperovať. Znamená to zahriať ju na približne 46 ̊C, potom ochladiť na 32˚C tak, že sa pridá nová, ešte neroztopená čokoláda. Nie je to ťažké, len je nutné mať kuchynský teplomer. Temperuje sa tmavá čokoláda, neplatí to pre bielu, alebo mliečnu.Chocolate Student Seal

100g dark chocolate with minimum 72% cocoa
1 tablespoon of your choice, finely chopped (raisins, walnuts, almonds, ...)

In a larger pot bring some water to boil. In the smaller pot, which you fit on top of the bigger, dissolve three quarters of chopped chocolate, stirring constantly. Use the rest of chocolate for tempering. When the chocolate reaches 46˚C, remove the smaller pot from the water bath and add the rest of the chocolate. When it reaches 33 to 32˚C, start pouring melted chocolate into the chocolate mold. First, pour the foundation, add your selected student filling and level it using remaining chocolate. If the temperature falls below 31˚C, place the pot onto the double boiler for a while just to finish pouring.
Tapping the mold on the countertop will remove any air bubbles trapped in the chocolate.
Place the mold in the refrigerator for at least one hour or until completely hard. Remove chocolates from the mold.

Makes 12 chocolates

..............................................................

Čokoláda Študentská Pečať

100g horkej čokolády s minimálne 72% obsahom kakaa
1 lyžica drte podľa vlastného výberu (hrozienka, vlašské orechy, mandle, ...)

Priveďte do varu trocha vody vo väčšom hrnci. V menšom hrnci, ktorý vložíte do väčšieho, za stáleho miešania pomaly rozpusťte tri štvrtiny nakrájanej čokolády. Štvrtinu si nechajte na temperovanie. Keď čokoláda dosiahne 46 ̊C, zložte menší hrniec z vodnej kúpele a temperujte pridaním zvyšku čokolády. Keď dosiahne 33 - 32 ̊C, začnite nalievať do pripravenej formy na čokoládu. Najprv nalejte základ, pridajte Vami vybranú študentskú náplň a dorovnajte formu zvyšnou čokoládou. Pokiaľ klesne teplota pod 31 ̊C, položte hrniec na chvíľu na vodný kúpeľ a dokončite nalievanie do formy.
Poklepávaním formy o pracovnú dosku sa zbavte vzduchových bublín. 
Vložte formu do chladničky na minimálne jednu hodinu, prípadne do úplného stvrdnutia čokolády. Uvoľnite bonbóny z formy.   

12 bonbónovNo comments: