Tuesday, June 5, 2012

Curd Cheese / Tvaroh
To make curd at home, you must first make sour milk. It can happen accidentally, or it will need some help. Let stand the opened container with milk undisturbed in a warm place for several hours. Preferably a ceramic pitcher or glass. Choose milk of a good quality, without additives and unnecessary processing treatments such as UHT.

.............................................................

Ak si chcete doma vyrobiť tvaroh, najprv si musíte vyrobiť kyslé mlieko. To sa Vám môže stať náhodou, alebo tomu pomôžete tak, že otvorenú nádobu (najlepšie keramický džbán, alebo sklo) necháte s mliekom nerušene stáť na teplom mieste niekoľko hodín. Vyberte si mlieko dobrej kvality, bez prídavných látok a bez zbytočných spracovateľských postupov, napríklad UHT


Curd Cheese

sour milk

Heat sour milk for about 3 minutes at the minimum temperature 70˚C.
Lumps will create. Their size depends on whether you will stir heated milk or not. Their hardness depends on the temperature at which milk is heated up - higher temperature - stiffer curd. Leave it in the pot to cool down. Pour it through a sieve fitted with muslin. Tie muslin and let drain. 6 to 12 hours at the room temperature. If you like drier curd, move hanging muslin and bowl that captures liquids to the refrigerator for additional dripping.

Makes about 220g using 1l of sour milk (depending on the amount of drained whey)

............................................................

Tvaroh 

kyslé mlieko

Zohrievajte kyslé mlieko cca 3 minúty pri minimálnej teplote 70˚C. 
Vytvoria sa hrudky. Ich veľkosť záleží od toho, či zohrievané mlieko budete miešať, alebo nie. Ich tvrdosť záleží od toho, pri akej teplote mlieko zohrievate - vyššia teplota - tuhšší tvaroh.
Vytvorené hrudky nechajte v hrnci vychladnúť až potom prelejte cez gázu a sitko, gázu zviažte a nechajte odkvapkať. 6 - 12 hodín pri izbovej teplote. Ak by ste chceli tvaroh suchší, presuňte vysiacu gázu, zaopatrenú miskou na odchytávanie tekutiny, do chladničky. 


Z jedného litra asi 220g tvarohu (podľa množstva odkvapkanej srvátky)

No comments: