Wednesday, March 27, 2013

Easter Bread - Paska / Veľkonočná PaskaSweet paska is together with ham and beetroot quite an exceptional combination in the everyday Slovak cuisine. It's reserved for the special occasions, such as the Christmas Sauerkraut soup with the cheese (apple) leavened cake.
If you made your syrek just before paska, you could substitute milk added into the dough with some whey leftover from the making of syrek.
.........................................................................
Sladká paska je spolu so šunkou a cviklou výnimočnou kombináciou v slovenskej kuchyni typickou hádam len pre špeciálne príležitosti, ako je napríklad vianočná kapustnica s tvarohovým (jablkovým) kysnutým koláčom.  
Ak ste skôr ako pasku robili syrek, môžete časť mlieka prilievaného do cesta nahradiť srvátkou zo syrka.
Easter Bread - Paska

For leaven
1 tablespoon sugar
100 ml milk
40 g fresh yeast

For dough
500 g all purpose flour, plus more for dusting
1/2 sachet baking powder
1/2 teaspoon salt
2 1/2 tablespoons sugar
100 g butter, melted
1 egg
250 ml milk
handful of rasins

neutral oil for greasing the baking pans
1 egg for egg-wash


Heat up all milk.
Prepare the leaven by adding sugar and fresh yeast to some of the milk. Let sit for about 15 minutes.

In a large bowl sieve the flour, salt, baking powder, add sugar and stir. Pour in the leaven, egg and work in the butter and some of the milk. Pour milk gradually, as needed. When the dough has the right consistency, add the raisins.
Knead the dough altogether for about 10 minutes. Use a stand or hand mixer, but knead the dough using your hands for at least last minute.

Clean the sides of the bowl with a spatula, concentrating dough in the middle. Dust with flour, cover and leave it in a warm place for about one hour or until the dough has doubled its volume.

Use neutral oil to pre-grease the bottom and sides of the baking pans. Use a rectangular shape pan, or a bundt cake pan.

Transfer the rested dough onto a lightly floured work surface and divide the dough into the pre-greased baking pans. Put 400 g of dough into the smallest pan (20 x 11 cm), 500 g into the medium size pan (25 × 11 cm) and 600 g of dough into a large pan (30 x 11 cm) and the bundt cake pan.
Cover the pans with the dough in them with a towel and let it rise again for about 45 to 60 minutes.

Preheat the oven to 200˚C.

Brush the surface of the risen dough with some egg-wash just before inserting them into the oven.
Bake until golden dark brown, for about 20 minutes.

Allow to cool slightly inside the pan, then loosen the sides and remove paska from the pan. Let it cool down completely on a wire rack, or a towel.

Store the same way as bread, or freeze while still fresh.


Makes one small, one middle size loaf and two mini size bundt cakes.

.........................................................................

Veľkonočná Paska

Na kvások:
1 lyžica cukru
100 ml mlieka
40 g droždia

Na cesto:
500 g hladkej múky, plus viac na pomúčenie
1/2 prášku do pečiva
1/2 lyžičky soli
2 1/2 lyžice cukru
100 g masla, roztopené
1 vajce
250 ml mlieka
hrsť hrozienok

neutrálny olej na vymastenie foriem na pečenie
vajce na potretie


Ohrejte všetko mlieko.
Pripravte si kvások tak, že do časti mlieka dáte cukor a droždie na kvások. Nechajte postáť asi 15 minút.

Do veľkej misky si preosejte múku, pridajte soľ, prášok do pečiva, cukor a premiešajte. Prilejte kvások, vajce a zapracujte maslo a časť mlieka. Mlieko dolievajte iba postupne, podľa potreby. Keď máte cesto správnej konzistencie, prisypte za hrsť hrozienok.
Cesto mieste asi 10 minút. Použite stolový, alebo ručný mixér, ale poslednú minútu mieste rukou.

Očistite boky misy a sústreďte cesto v strede. Pomúčte, zakryjte a odložte na teplé miesto. Nechajte kysnúť asi jednu hodinu, alebo kým cesto nezdvojnásobí svoj objem.

Neutrálnym olejom vymastite dno a boky foriem na pečenie. Použite podlhovasté formy, alebo bábovkovú formu.

Vykysnuté cesto preložte na ľahko pomúčenú pracovnú plochu a rozdeľte cesto do pripravenných foriem na pečenie. Do najmenšej formy (20 x 11 cm) odvážte 400 g cesta, stredne veľkej (25 x 11 cm) 500 g a do veľkej formy (30 x 11 cm) a formy na bábovku po 600 g vykysnutého cesta.
Formy s cestom prikryjte utierkou a nechajte kysnúť asi 45 - 60 minút.

Predhrejte rúru na 200˚C.

Tesne pred vložením foriem do rúry potrite povrch rozšľahaným vajcom.
Pečte do zlatohneda, asi 20 minút.

Po upečení nechajte pasku mierne vychladnúť, uvoľnite boky a vyberte ju von. Nechajte úplne vychladnúť na mriežke, alebo na utierke.

Skladujte rovnako ako chlieb, prípadne zamrazte ešte čerstvú.


Jeden malý, jeden stredne veľký bochník a dve mini bábovky.2 comments:

polypop said...

I've never tried paska befor. Is it similar to brioche?
Marta @ What Should I Eat For Breakfast Today?

bake your slovak roots said...

Yes, Marta. Those two are very similar.
This is one of the many recipes. I'm guessing, most families have their own paska recipe variation.