Tuesday, March 26, 2013

Easter Egg Cheese - Syrek / Veľkonočný Syrek - Hrudka
For preparing the paska bread for the next day you could put aside the strained whey. Let the cheese drain by hanging it on a kitchen tap or if you have a deep saucepan hang it from a wooden spoon placed on the edges of the pan.
........................................................................
Scadenú srvátku si môžete odložiť na zarobenie cesta na zajtrajšiu pasku. Hrudku dajte odkvapkať na hrdlo vodovodu, alebo zaveste na varechu, ktorú prevesíte cez dostatočne vysoký hrniec.  

Easter Egg Cheese - Syrek

1l milk
10 eggs
pinch of salt
pinch of ground black pepper (optional)


Put all the ingredients into a double boiler, stir thoroughly and cook until the solids are separated from the liquid.

Lay the bottom of a strainer with several layers of muslin and pour in the cooked mass. Gather the loose ends of the muslin in the middle and press firmly to squeeze all the excess liquid out. Tie down using a kitchen twine and let it drain fro a few hours.

Store in the fridge for up to 5 days.


1 cheese ball

........................................................................

Veľkonočný Syrek - Hrudka

1l mlieka
10 vajce
štípka soli
štípka mletého čierného korenia (nemusí byť)


Dajte všetky ingrediencie na syrek do nádoby s dvojitým dnom, poriadne premiešajte a varte kým sa neoddelí pevná časť od tekutej. 

Vyložte dno cedníka niekoľkými vrstavmi gázy a prelejte uvarenú hmotu cez ňu. Nariaste voľné strany gázy do stredu, tlakom zhora sa snažte vytlačiť prebytočnú tekutinu. Zaviažte pevnou niťou a nechajte pár hodín odkvapkať. 

Syrek skladujte v chladničnie do 5 dní.


Jedna hrudka


1 comment:

polypop said...

I want to make my own cheese for too long right now. Need to use this recipe soon.
Marta @ What Should I Eat For Breakfast Today?