Sunday, December 16, 2012

Three Times Divided Walnut Slice / Trikrát Delený Orechový KoláčOf course you can use other than plum jam, but plum jam is in a combination with this walnut dough the best! The dough for this slab is quite fragile, but don't be discouraged. All three layers could be "patchworked" from right to left and vice versa. This slab forgives easily. And it's extremely tasty!
........................................................................
Samozrejme, že môžete použiť aj iný lekvár než slivkový, ale slivkový, v kombinácií s týmto orechovým cestom, je najlepší! Aj keď je cesto na tento koláč pomerne krehké, nedajte sa odradiť. Všetky tri vrstvy možete plátať z prava do ľava a naopak. Tento koláč ľahko odpúšťa. A je extrémne chutný!


Three times divided walnut slice

500 g all-purpose flour
250 g powdered sugar
150 g walnuts, ground
1 sachet (15 g) baking powder
250 g butter, room temperature
3 egg yolks

neutral oil for greasing the baking tray
400 ml plum jam
powdered sugar for dusting


Preheat oven to 200˚C.
Work all the ingredients for the doug together into a smooth mass and divide it into 3 equal parts.
Roll out one of them and carefully transfer it into the pre-greased baking sheet (29 x 39 cm). On the top of the doug evenly distribute about 200 ml of jam. Roll out the second dough layer, place it on the jam layer, cover evenly with the rest of your jam and cover with the last dough layer, slightly bigger than the tray. Fold the sides in, so the jam can't escape. Pierce surface with a fork in several places.
Bake for about 20 minutes or until the dough is golden-brown.
Let it cool completely. Cut away the edges and cut the slab into even slices. Dust the top with some powdered sugar.

29 x 39 cm

........................................................................

Trikrát delený orechový koláč

500 g hladkej múky
250 g práškového cukru
150 g mletých vlašských orechov
1 prášok do pečiva (15 g)
250 g masla, izbovej teploty
3 žĺtky

neutrálny olej na vymastenie plechu
400 ml slivkového lekváru
práškový cukor na posypanie


Predhrejte rúru na 200˚C.
Zhneťte spolu všetky suroviny na cesto do hladkej masy a rozdeľte ju na 3 časti.
Vyvaľkajte jedno cesto a opatrne ho vložte do vopred vymasteného plechu na pečenie (29 x 39 cm). Povrch potrite lekvárom (cca 200 ml). Vyvaľkajte druhé cesto, preložte ho na lekvárovú vrstvu, potrite lekvárom (druhých 200 ml) a preložte posledným vyvaľkaným cestom, mierne väčším, aby sa dali vytvoriť bočné steny. Okraje utlačte, aby lekvár neunikal a povrch cesta prepichnite na niekoľkých miestach vidličkou.
Pečte asi 20 minút, alebo kým nie je cesto zlato - hnedej farby.
Po upečení nechajte úplne vychladnúť. Zarovnajte okraje a nakrájajte koláč na rovnaké diely. Povrch posypte práškovým cukrom.

29 x 39 cm 


No comments: