Tuesday, December 18, 2012

Rum Balls / Rumové GuleThis is an open recipe. It derives from what you have at home and what you like. If you are going for more texture, instead of a food processor use your hands. Experiment with amounts. It is important that the mass is moist enough to shape the balls, but not too dry to fall apart. The main components of mine rum balls were walnut slice leftover edge cuts and leftover Šuhajdy filling ... and rum.
..........................................................................
Toto je otvorený recept. Odvíja sa od toho, čo doma máte a na čo máte chuť. Namiesto kuchynského robota použijte ruky, ak chcete mať jasnejšiu štruktúru gulí. S množstvami experimentujte, dôležité je, aby bola masa dostatočne vlhká na to, aby sa dali gule tvarovať, ale nie príliš suchá, aby sa nerozpadávali. Hlavnými zložkami mojích rumových gulí boli odrezky z orechového koláča a zvyšná plnka zo šuhájd ... a rum.


Rum Balls

For balls:
broken, or too dark, or too pale (or any other baking "failure") Christmas cookies / or your favorite cookies / biscuits / or mix of several different ...
ground nuts (walnuts, almonds, hazelnuts)
rum (or syrup - boiled and cooled one part water with one part sugar)
jam

For coating:
powdered sugar / coconut shavings / ground nuts / cocoa powder ...


Put all the ingredients for balls into a food processor and process until you'll have a homogeneous mass. Control the density of the mass with rum, or syrup (or both).
Use a teaspoon or a mellon spoon to shape the balls the same size. If the mass is too sticky for shaping, put it in the refrigerator for about 2 hours. Roll the balls in your favorite coating.
Store in refrigerator.

..........................................................................

Rumové Gule

Na gule:
- polámané, príliš tmavé, alebo príliš svetlé (alebo hociako ináč "nepodarené") vianočné pečivo / piškóty / obľúbené keksy / alebo mix rôznych ...
- mleté orechy (vlašské, mandle, lieskové)
- rum (alebo sirup - uvarený a vychladený jeden diel vody s jedným dielom cukru)
- lekvár / džem

Na obaľovanie:
- práškový cukor / kokos / mleté orechy / kakao ...


Dajte všetky ingrediencie na gule do kuchynského robota a vymixujte homogénnu masu. Hustotu kontrolujte rumom/sirupom (alebo obidvoma).
Na tvarovanie rovnakej veľkosti gulí použijte čajovú lyžičku, alebo lyžičku na melón. Ak sa pri tvarovaní príliš lepia, dajte ich na 2 hodiny do chladničky. Vytvarované gule obaľujte v obľúbenom obale.
Skladujte v chladničke.


2 comments:

MissBeautyAddict said...

vďaka tomuto receptu som našla tento blog... nádhera, veľmi sa mi tu páči a určite sa sem budem často vracať, keďže sa práve nachádzam v štádiu, keď sa učím variť... :o)určite sledujem dalej :o)

bake your slovak roots said...

Ďakujem, Miss Beauty!

Šťastné a veselé!