Wednesday, May 30, 2012

Homemade Yogurt / Domáci Jogurt
All you need is milk and some plain yogurt to get started. You can make it using a warm spot in your home, which is not so dificult during the hot summer days, or use a yogurt maker, or an ordinary owen.
...................................
Všetko, čo potrebujeme je mlieko a obyčajný jogurt, ktorý celý proces naštartuje. Jogurt sa dá pripraviť na nejakom teplom mieste v kuchyni, čo nie je ťažké počas teplých slnečných dní, alebo s použitím jogurtovača, alebo obyčajnej kuchynskej rúry.


Homemade Yogurt


1l milk
1 cup plain yogurt with live active culture 


Use preferably organic milk. But definitely not UHT milk. I used milk bought from milk automat, fresh from farmer. The more fat content the milk has, the creamier the yogurt will be. You can also use goat or sheep’s milk.
Try to find organic yogurt without any gums or other artifitial ingredients. I used whole milk yogurt, but non-fat or low-fat will also work as long as it says live active culture.

Over low heat, slowly bring the milk up to 45°C in a non-reactive sauce pan fitted with a candy thermometer. If you do not heat the milk it will not set up properly.

Once your milk reaches 45°C, turn off the heat and bring the temperature back down to about 30°C.
(If you do not have a candy thermometer, you can still make a great yogurt. Milk at 45°C feels a bit warmer to touch, almost at the edge of burning. It might also starts to evaporate a little bit. 30°C has definitely cooler feel, almost like your body temperature.)

Once your milk has reached 30 - 32°C, stir a little bit of the warm milk into the 1 cup of plain yogurt. The plain yogurt, with its active cultures, is going to act as a starter for your batch of yogurt.

Return the blended milk and yogurt to the pot and gently stir them together.

Pour the mixture into the individual cups or a large bowl.

To set the yogurt you need to keep it at a temperature of about 32°C to 43°C for the next 4 to 12 hours. The length of time will depend on how thick and tangy you want your yogurt. The longer it sits at this warm temperature, the firmer and tangier it will get. Start with straight 5 hours of undisturbed yogurt making process. You'll find the best setting time with the time.

You can achieve this yogurt making process by using a yogurt maker or in an oven that was set to the lowest temperature for about 5 minutes and then turned off. Put cup or bowl into an ovenproof dish, cover it with a few layers of tea towel and leave the heat to do its magic.  
And of course already mentiond warm spot in your home.

After the yogurt has sat in the warm spot for the desired time, cover the bowl or individual cups and place them in the refrigerator until well chilled from 2 hours to several days.

For thick style yogurt - pour the set yogurt in a strainer, lined with several layers of cheesecloth and set over a bowl. This will remove some of the whey and make the yogurt thicker. Set the yogurt in the refrigerator. The longer you let it hang in the cheese cloth, the thicker your yogurt will be.

Once you have the yogurt at the desired thickness place it back in the bowl or into individual cups and return it to the refrigerator.

Makes 7 cups/125ml each

.............................................................Domáci Jogurt


1l mlieka
1 pohár bieleho jogurtu s jogurtovou kultúrou


Pokiaľ sa dá, použite mlieko v bio kvalite, rozhodne však nie UHT mlieko. Ja som použila mlieko z mliečneho automatu, priamo od farmára. Čím viac tuku v mlieku, tým bude jogurt krémovejší. Možete použiť aj kozie, alebo ovčie mlieko. 
Pokúste sa nájsť čím najčistejší jogurt, bez použitia želatín a iných umelých látok. Ja som použila plnotučný jogurt, ale nízkotučný bude fungovať rovnako, pokiaľ obsahuje živú jogurtovú kultúru.


Vo vhodnej nádobe, zaopatrenej kuchynským teplomerom, pomaly zohrievajte mlieko na teplotu 45°C. Ak sa mlieko nezohreje, nezahustí sa správne.
Akonáhle sa mlieko zahreje na 45°C, vypnite prívod tepla a schlaďte naspäť na približne 30°C. (Fantastický jogurt môžete urobiť aj v prípade, že nemáte kuchynský teplomer. 45°C horúce mlieko je na dotyk už pomerne dosť horúce, cíti sa na hranici s popálením a pomaly sa začína vyparovať.  30°C horúce mlieko sa rozhodne cíti chladnejšie, takmer ako teplota tela.)


Po dosiahnutí cca 30 - 32°C vmiešajte malé množstvo teplého mlieka do pohára s jogurtom a to celé potom vlejte do zvyšku mlieka. Jemne premiešajte.  Mlieko s jogurtom potom vlejte do uzatvaráteľných sklíčok, alebo jednej misky. 


Na zahustenie tejto pripravenej zmesi ju potrebujete udržiavať 4 - 12 hodín pri teplote 32 - 45°C. Hustota a kyslosť jogurtu priamo závisý od dĺžky tohoto procesu. Čím dlhšie necháme zmes v teple, tým hustejší a kyslejší bude jogurt. Začnite s piatimy hodinami nerušeného procesu jogurtizácie. Tu najsprávnejšiu dĺžku fermentácie objavíte až časom. 


Jogurtizáciu môžete dosiahnúť niekoľkými spôsobmi - použitím jogurtovača, alebo použitím rúry, ktorá sa nahrievala na najnižšiu možnú teplotu (45°C) po dobu cca 5 minút. Misku, alebo sklíčka položte do ohňovzdornej nádoby, to celé zabaľte do niekoľkých vrstiev utierok, alebo uterákov a nechajte teplo čarovať.   
No a samozrejme už spomínané teplé miesto v kuchyni.


Po tom, čo sa jogurt fermentoval v teplom prostredí na požadovanú hustotu, uzavrite sklíčka, alebo misku a nechajte vychladiť v chladničke. Najmenej 2 hodiny. 


Ak preferujete hustý jogurt, vložte niekoľko vrstiev gázy do cedníka a cez ňu prelejte fermentovanú zmes. Tým sa odstráni časť srvátky a jogurt bude hustejší. Nechajte ho odkvapkávať v chladničke. Čím dlhšie bude v gáze, tým hustejší bude jogurt. Keď dosiahnete požadovanú hustotu, presunte hmotu do misky, alebo uzatvárateľných sklíčok a vráťte do chladničky. 


7 sklíčok 125ml každé


  


My most favorit toppings are almonds and poppy seeds with vanilla extract.If you want your yogurt creamy, use 75ml of milk and 25ml of double cream. Heat milk and double cream together.    If you want your yogurt thick, use milk powder along with the starter yogurt, about 2 tablespoons..............................................................Moje najobľúbenejšie príchute sú mandle a mak s vanilkovou esenciou.Ak chcete mať jogurt krémový, použite 75ml mlieka a 25ml smotany na šľahanie. Zohrejte mlieko a smotanu spolu.Ak chcete jogurt hustý, použite sušené mlieko v kroku, v ktorom pridávate štartovací jogurt. Asi 2 lyžice.

No comments: