Sunday, May 20, 2012

Butter / Maslo

Making your own butter is the most satisfying homemaking ever. And the easiest, too. It never fails. In fact, it is so easy, that it may have happen to you as a mistake. See first two minutes from a movie done by Werich and Voskovec called Hej rup! 
..................................
Vyrobiť si vlastné maslo je najviac uspokojujúca činnosť domácej produkcie. Aj najľahšia. A vždy sa podarí. Je to vlastne tak jednoduché, že sa Vám to mohlo stať aj náhodou. Pozrite si prvé dve minúty z tejto časti filmu Hej rup! od Wericha a Voskovca. What's the most fantastic about butter making? It certainly tastes better and you control the whole process.
..................................
Čo je najlepšie na robení masla? Chutí rozhodne lepšie a mámte kontrolu nad celým procesom.

Butter

1/2l double cream

Whipping
Pour the double cream into a mixing bowl. If you don't want to redecorate, cover the mixer with a tea towel. Whisk the cream at a medium speed in a stand mixer until it is thick and a little bit yellow. First it will be softly whipped, then stiffly whipped. At this point I like to switch to a paddle attachment. It is messier, but also faster. Continue until the whipped cream collapses and separates into butterfat and buttermilk. It literaly takes a few seconds ... and you have a butter.
Washing
Now collect all the buttermilk into a separate container. Use it, for example, instead of milk in pancakes. Press butterfat under running cold water against the mixing bowl. Repeat the washing process until the water is really clean. You need to get all the buttermilk out of the butter or the butter will quickly go rancid. Try to get rid of as much water as possible. It'll spread out more easily. Flavoring and shaping
At this stage you may salt the butter. You may also add some herbs, spices or fruit preserves. It goes very well with parsley, sage, thyme, garlic, ..... possibilities are endless. If you have a butter molds, use them, if not, make a traditional brick shape and wrap it in a greaseproof paper.

 ................................
Maslo

1/2l šľahačky

Šľahanie
Nalejte šľahačku do misy. Ak nechcete maľovať, prikryte mixér utierkou. Použite metlu na šľahanie a strednú rýchlosť a šľahajte až kým je šľahačka hustá. Najprv vymiešate klasickú šľahačku, potom bude príliš hustá a troška nažltlá. V tejto chvíli obyčajne zmením metličku na plochý miešací nadstavec. Viac prská, ale je rýchlejší. Pokračujte, kým sa šľahačka nezačne premieňať a oddeľovať mliečny tuku od cmaru. To doslova trvá len niekoľko sekúnd .... a máte maslo.
Premývanie
Zlejte všetok cmar do inej nádoby. Možete ho použiť namiesto mlieka napríklad na lievance. Stláčajte vytvorenú hrudku tuku pod tečúcou studenou vodu o okraj misy. Opakujte premývací postup, kým nie je voda naozaj čistá. Musíte z masla vymyť všetok cmar, ináč sa maslo rýchlo pokazí. Snažte sa vytlačiť všetkú vody z hrudky, ľahšie sa bude rozotierať.
Dochucovanie a tvarovanie
V tejto fáze môžete maslo osoliť. Môžete tiež pridať bylinky, koreniny alebo ovocné lekváre a džemy. Petržlenovú vňať, šalviu, tymián, cesnak, ..... možnosti sú nekonečné. Ak máte formu na maslo, použite ju. Ak nie, skúste vytvarovať tradičný tehlový tvar a zabaliť ho do pergamenu (voskového papiera).

No comments: