Friday, November 16, 2012

Slovak Pasta - Part 1 / Hevitamky, Lečky, Rezanky, ScirankaRezanky are cut, hevitamky are cut here and there, lečky have a shape of a square and sciranka is grated on a grater. Traditionally, these pasta is made using a coarse flour.
Rezanky and hevitamky are usually made for meat or vegetable soups. Lečky are traditionally part of bean or chicken soup and sciranka fits well for mushroom or vegetable soup.
.........................................................................
Rezanky sú rezané, hevitamky sú rezané sem a tam, lečky majú tvar štvrca a sciranka je strúhaná na strúhadle. Tradične sú z hrubej múky.
Rezanky a hevitamky sa zvyknú používať do mäsových, alebo zeleninových polievok. Lečky sú tradične súčasťou fazuľovej, alebo kuracej a sciranka sa hodí do hubovej, alebo zeleninovej polievky.Slovak Pasta - Part 1 - Hevitamky, Lečky, Rezanky, Sciranka

Coarse flour:
300 g coarse flour
3 eggs
pinch of salt
water as needed

Fine, all-purpose flour:
300 g flour
2 eggs
pinch of salt
water as needed


Pile the flour on your work surface. Make a well in the center, pour eggs in it and sprinkle with salt. Stir using a knife at first, then your hands. Pour in some water, if needed. Knead together forming a smooth dough. Divide the dough into 3 equal parts and shape a ball out of them.

If you make hevitamky, rezanky and lečky put the dough into a plastic bag and let it rest for at least one hour.
Gradually roll out the dough, shaping a ring, the thinnest you can, about 1 mm. Make sure the dough is always well floured. Transfer rolled out dough onto a clean, spread out table cloth and allow to dry for about half an hour to one hour, depending on temperature and humidity in the room.
Fold the dried dough in half and cut it perpendicular to the fold, into strips about 6 cm wide. Pile the strips on one another and cut.
Hevitamky - change the angle of the cut from right to left - here-and-there.
Lečky - cut the layered strips perpendicularly to the width of about 1 cm. Cut off about 5 strips, turn 90˚ and cut again to a width of about 1 cm. Makes squares.
Rezanky - cut layered stripes perpendicularly to a width of about 3 - 5 mm, according to your own liking.

If you make sciranka -  use more flour and make the dough harder. Do not put the ball / log in the plastic bag, but leave it out to dry for about 1 hour.
Once the dough is dry grate it using a grater (used for grating apples).

All cut/grated pasta can be cooked directly in salted water, or you can leave the pasta out to dry on the dish towel to the next day. Sift the pasta through a sieve and store completely dry pasta in a dry and not dusty place.

Makes about  440 g of dry pasta.

.........................................................................

Hevitamky, Lečky, Rezanky, Sciranka

Z hrubej múky:
300 g hrubej múky
3 vajcia
štípka soli
voda podľa potreby

Z hladkej múky:
300 g hladkej múky
2 vajcia
štípka soli
voda podľa potreby

Na pracovnú dosku si pripravte kopec z múky. Do stredu urobte jamku, osoľte a vlejte vajcia. Miešajte najprv nožom, potom rukami. Prilejte vodu podľa potreby. Vymieste hladké cesto. Cesto rozdeľte na 3 rovnaké časti a vytvarujte z nich gule.

Ak robíte hevitamky, rezanky a lečky dajte cesto do sáčka a nechajte ho postáť aspoň jednu hodinu.
Postupne vyvaľkajte cestá, tvarujúc kruh, na najtenšie ako viete, cca 1 mm. Dbajte na to, aby bolo cesto vždy dobre podsypané múkou. Vyvaľkané cesto preložte na čistú, rozprestretú utierku a nechajte preschnúť asi pol až jednu hodinu, podľa teploty a vlhkosti v miestnosti.
Preschnuté cesto preložte na polovicu a nakrájate ho kolmo na sklad, na pruhy široké asi 6 cm. Jednotlivé pruhy preložte na seba a krájajte.
Hevitamky - meňte uhol rezu na pruh cesta z prava do ľava - sem-a-tam.
Lečky - navrstvené pruhy cesta krájajte kolmo na šírku asi 1 cm. Odkrojte asi 5 prúžkov, otočte o 90˚ a krájate na šírku asi 1 cm. Vzniknú tak štvrčeky.
Rezanky - navrstvené pruhy cesta krájate kolmo na šírku asi 3 až 5 mm, podľa vlastnej predstavy.

Ak robíte sciranku - do cesta prisypte viac múky a urobte ho tvrdšie. Nedávajte vytvarovanú guľu/šúľok do sáčka, ale nechajte ho voľne preschnúť asi 1 hodinu.
Po preschnutí postrúhajte cesto na strúhadle (na jablká).

Všetky nakrájané/postrúhané cestoviny môžete rovno variť v osolenej vode, alebo môžete cestoviny nechať preschnúť na utierke do druhého dňa. Múku preosejte cez sito a úplne suchú cestovinu uskladnite na suchom a nie prašnom mieste. 

Cca 440 g vysušenej cestoviny.

No comments: