Tuesday, October 23, 2012

Round Shaped Ladyfingers / Okrúhle PiškótyRounded shape is more traditional Slovak form for ladyfingers, also better suited for this recipe. You can bake the elongated shape, too - Ladyfingers - instead of the circles draw two guidelines on the paper to the desired length.
.........................................................................
Kruh je tradičnejší tvar piškót, vyhovujúci tomúto receptu. Môžte si upiecť aj pozdĺžne - mačacie jazýčky (alebo labky?) - tak, že si na papier namiesto kruhov nakreslíte dve vodiace čiary na požadovanú dĺžku piškót.
Ladyfingers

4 small egg yolks
2 tablespoons granulated sugar

4 small egg whites
1/4 cup granulated sugar

pinch of salt
3/4 cup all-purpose flour

powdered sugar for dusting


Draw the circles 4 cm in diameter on a parchment paper. Allow about 2 cm distance between the circles. Turn paper over and place on the baking tray.
Preheat oven to 180˚C.
Mix egg yolks with sugar into a bright color foam, about 4-5 minutes (a ribbon stage).
Whisk egg whites and sugar to stiff peaks.
Slowly, but not for long, fold egg whites with egg yolks and flour with salt, until a homogeneous mass is achieved. Fill a piping bag (round tip 1.5 cm wide) with this mass and fill in the circles. Allow the surface to dry a little, about 10 minutes, dust with powdered sugar and bake for about 10 minutes. Ladyfingers should be light in color and firm and springy to the touch.
Peel off the ladyfingers from the paper before cooled down.

Makes about 50 pieces.
.........................................................................

Piškóty

4 menšie žĺtky
2 lyžice kryštalového cukru

4 menšie bielka
1/4 pohára kryštálového cukru

štípka soli
3/4 pohára hladkej múky

práškový cukor na posypanie


Na papier na pečenie si predkreslite kruhy v priemere 4 cm. Medzi kruhmi nechajte vzdialenosť asi 2 cm. Otočte papier na druhú stranu a položte ho na plech na pečenie. 
Predhrejte rúru na 180˚C.
Vymiešajte žĺtky s cukrom do svetlej peny, asi 4 - 5 minút.
Vyšľahajte bielka s cukrom do tuhého snehu.
Pomaly, ale nie dlho "prekladajte" bielka so žĺtkami a múkou so soľou, až kým nevznikne homogenná masa. Touto masou naplnite cukrárenske vrecko ukončené okrúhlou špičkou s priemerom 1,5 cm a vypĺňajte predkreslené kruhy. Nechajte povrch troška zaschnúť, asi 10 minút, posypte práškovým cukrom a pečte asi 10 minút. Piškóty by mali byť svetlé a na dotyk pevné a pružné.
Upečené piškóty odlepte od papiera skôr než vychladnú.

Cca 50 kusov
No comments: